Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om ICDP-studien

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.

Mor som ser på sønnen sin
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

ICDP er mye brukt, men det mangler en grundig evaluering av hvordan tiltaket virker. 

Hvem deltar i studien?

Deltagerne i studien er grupper av foreldre som har meldt seg på foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Vi rekrutterer grupper fra hele Norge. Det er ICDP-veilederne som melder på sine grupper til studien, når mange nok deltakere har sagt ja til å være med.

Deltakerne må ha barn fra 0-18 år, og kunne godt nok norsk til å kunne delta på gruppemøter som holdes på norsk (uten tolk). De skal også svare på spørreskjemaer på norsk, på tre ulike tidspunkter. 

Hvordan foregår studien?

Studien startet opp våren 2016. Datainnsamlingen foregår gjennom elektroniske spørreskjemaer som deltakerne får tilsendt på e-post (e-postadressene oppgis til veileder). Deltakerne blir bedt om å fylle ut spørreskjema før oppstart av foreldreveiledningsgruppen.

Når de har svart på skjemaet blir gruppen de er en del av tilfeldig trukket ut til en av to betingelser:

  1. Gruppen får ICDP-gruppeveiledning med en gang (man er en del av studiens intervensjonsgruppe)
  2. Gruppen får ICDP-gruppeveiledning etter 6 måneder når datainnsamlingen er avsluttet (man er da en del av studiens kontrollgruppe).

Tilfeldig tildeling er ofte brukt i forskning fordi det er den beste metoden for å teste effekten av et tiltak.

Hvor lenge skal studien pågå?

Vi rekrutterer grupper til studien både i 2017, 2018 og 2019. Studien avsluttes i 2021.

Hvor mange deltakere trenger vi?

Ved hjelp av statistiske styrkeberegninger har vi kommet frem til at det kreves ca. 1000 deltagere for at studien med rimelig stor sikkerhet vil kunne si noe om hvilke effekter ICDP gruppeveiledning har på foreldre, barn og forholdet mellom dem. Dersom det er åtte deltakere i hver ICDP-gruppe, og alle besvarer spørreskjemaene, trenger vi 125 grupper. Hvis det er færre deltakere i gruppene som besvarer spørreskjemaene, trengs det flere grupper.

Finansiering og godkjenning

Studien gjennomføres med midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den er godkjent av Folkehelseinstituttets personvernombud.

Hva skal resultatene brukes til?

ICDP er utbredt i Norge i dag, og det er derfor viktig å undersøke hvilke effekter programmet har. Veiledere og foreldre som deltar gir et svært viktig bidrag til at vi kan undersøke effekten av et utbredt forebyggende foreldreveiledningsprogram.

Hvis det viser seg at ICDP rettet mot foreldre i den generelle befolkningen har positive effekter for prosjektdeltakerne, er dette kunnskap som kan komme mange foreldre og barn til gode. Resultatene fra denne studien vil kunne benyttes til å utvikle ICDP videre som tiltak, noe som vil kunne være nyttig for både familier, og samfunnet for øvrig. Det er derfor av stor betydning at flest mulig veiledere og foreldre/omsorgspersoner vil delta i studien.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss gjerne på e-post (ICDP-post@fhi.no) dersom du ønsker mer informasjon om studien.

Ønsker du å delta i en foreldregruppe som skal være med i studien?

Det er som regel kommunene som arrangerer ICDP-grupper. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon til ICDP-veiledere i hele landet på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider

Hva er ICDP?

  • ICDP står for "International Child Development Programme"
  • ICDP er et helsefremmende og forebyggende veiledningsprogram.
  • Tilbudet er for alle foreldre med barn opp til 18 år.
  • Programmet tar sikte på å styrke barn og unges oppvekstvilkår gjennom veiledning av foreldre og andre omsorgspersoner. Foreldre møter andre foreldre for å utveksle erfaringer om forelder-barn-forholdet.
  • Veiledningen organiseres i foreldregrupper som ledes av sertifiserte veiledere. 
  • Samtalene i gruppene tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer fra hverdagen. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli en trygg forelder, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Man får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for seg og sitt barn. Fokuset er på mestring og familiens ressurser. 
  • Programmet tilbys en rekke steder i Norge og mange andre land.