Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Om ICDP-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om ICDP-studien

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Om ICDP-studien

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å undersøke effekten av et forebyggende gruppebasert tiltak for foreldre, og hvordan tiltaket, International Child Development Programme (ICDP), virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.

Mor som ser på sønnen sin
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Formålet med studien er å undersøke effekten av et forebyggende gruppebasert tiltak for foreldre, og hvordan tiltaket, International Child Development Programme (ICDP), virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.


ICDP er mye brukt, men det mangler en grundig evaluering av hvordan tiltaket virker. 

Hvem deltar i studien?

Deltagerne i studien er foreldre som har meldt seg på gruppe for standardversjonen av ICDP. Vi rekrutterer grupper fra hele Norge. Det er ICDP-veilederne som melder på sine grupper til studien.

Deltagerne må ha barn fra 0-18 år, og kunne godt nok norsk til å kunne delta på gruppemøter som holdes på norsk (uten tolk). De skal også svare på spørreskjemaer på norsk, på tre ulike tidspunkter. Foreldre som deltar sammen skal svare for samme barn i studien.

Hvordan foregår studien?

Vi undersøker effekten av ICDP ved å sammenligne grupper som har mottatt tiltaket med grupper som venter på å motta tiltaket (har ikke mottatt det enda). Datainnsamlingen foregår gjennom elektroniske spørreskjemaer som deltagerne får tilsendt på e-post (deltagerne oppgir e-postadressen sin til veileder). Deltagerne får totalt tre spørreskjema i løpet av seks mnd. Det første spørreskjemaet blir de bedt om å fylle ut før oppstart av foreldreveiledningsgruppen.

Når de har svart på skjemaet, blir gruppen de er med i tilfeldig trukket ut til én av to betingelser:

  1. Gruppen får ICDP-gruppeveiledning med én gang (gruppen trekkes til å bli en «intervensjonsgruppe»)
  2. Gruppen får ICDP-gruppeveiledning etter 6 måneder (gruppen trekkes til å bli en «kontrollgruppe»)

Tilfeldig tildeling er ofte brukt i forskning fordi det anses som gullstandarden for å teste effekten av et tiltak.

Hvor lenge pågår studien?

Studien startet opp våren 2016 og rekrutteringen av deltagere startet i 2017. Vi rekrutterer grupper frem til senhøsten 2020. Grupper kan meldes inn til studien ut september 2020.

Studien avsluttes i 2021.

Hvor mange deltagere trenger vi?

Ved hjelp av statistiske styrkeberegninger har vi kommet frem til at vi må rekruttere ca. 1000 deltagere for at studien med rimelig stor sikkerhet vil kunne si noe om hvilke effekter ICDP gruppeveiledning har på foreldre, barn og forholdet mellom dem. I all forskning med mennesker er det noen som faller fra. Dersom alle svarer på alle spørreskjema, trenger vi i overkant av 400 deltakere fordelt på mellom 54 og 80 grupper (avhengig av hvor mange i hver gruppe som svarer på alle skjema).

Finansiering og godkjenning

Studien gjennomføres med midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den er godkjent av Folkehelseinstituttets personvernombud. Utdypende informasjon om anonymitet, oppbevaring og behandling av opplysninger finnes i informasjonsarket om studien.

Honorering og premiering av deltagere og veiledere

Fra og med 1. januar 2019 honoreres deltagelse i studien med universalgavekort. Deltagere (både deltagere i ICDP-gruppen og «omsorgspersoner» - foresatte som ikke deltar i gruppen) får gavekort på kr. 500 per innsendte spørreskjema. Ettersom deltagere får tre spørreskjema, vil hver deltager totalt få gavekort på kr. 1500 dersom de sender inn alle tre skjema. Veiledere honoreres med gavekort på kr. 1000 per innmeldte gruppe som deltar i studien. For å få tilsendt gavekortene må deltagere registrere postadressen sin når de har fylt ut sitt første spørreskjema.

Gavekortordningen gjelder kun grupper/deltagere som er meldt inn i studien etter 1. januar 2019. Deltagere og veiledere som har deltatt i prosjektet frem til 1. januar 2019 er med i trekningen av Ipad. Det skal trekkes 10 Ipad 2018 (128 GB) blant veiledere og deltagere som har svart på alle spørreskjema. 

Hva skal resultatene brukes til?

ICDP er utbredt i Norge i dag, og det er derfor viktig å undersøke hvilke effekter programmet har. Veiledere og foreldre som deltar gir et svært viktig bidrag til at vi kan undersøke effekten av et utbredt forebyggende foreldreveiledningsprogram.

Hvis det viser seg at ICDP rettet mot foreldre i den generelle befolkningen har positive effekter for prosjektdeltagerne, er dette kunnskap som kan komme mange foreldre og barn til gode. Resultatene fra denne studien vil kunne benyttes til å utvikle ICDP videre som tiltak, noe som vil kunne være nyttig for både familier, og samfunnet for øvrig. Det er derfor av stor betydning at flest mulig veiledere og foreldre/omsorgspersoner vil delta i studien.

Resultatene vil bli offentliggjort i rapportformat og i vitenskapelige artikler. Fremstilling av resultater fra studien vil være på gruppedata og slik at det ikke er mulig å identifisere noen deltakere eller veiledere.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss gjerne på e-post () dersom du ønsker mer informasjon om studien.

Ønsker du å delta i en foreldregruppe som skal være med i studien?

Det er som regel kommunene som arrangerer ICDP-grupper. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon til ICDP-veiledere i hele landet på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider

Innhold på denne siden

Hva er ICDP?

  • ICDP står for "International Child Development Programme"
  • ICDP er et helsefremmende og forebyggende veiledningsprogram.
  • Tilbudet er for alle foreldre med barn opp til 18 år.
  • Programmet tar sikte på å styrke barn og unges oppvekstvilkår gjennom veiledning av foreldre og andre omsorgspersoner. Foreldre møter andre foreldre for å utveksle erfaringer om forelder-barn-forholdet.
  • Veiledningen organiseres i foreldregrupper som ledes av sertifiserte veiledere. 
  • Samtalene i gruppene tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer fra hverdagen. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli en trygg forelder, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Man får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for seg og sitt barn. Fokuset er på mestring og familiens ressurser. 
  • Programmet tilbys en rekke steder i Norge og mange andre land.