Hopp til innhold

Artikkel

Personvern og databehandling i Human miljøbiobank

Publisert Oppdatert

Data som samles inn til Human miljøbiobank skal utelukkende benyttes til forskning og overvåkning av miljøgifter og næringsstoffer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Data som samles inn til Human miljøbiobank skal utelukkende benyttes til forskning og overvåkning av miljøgifter og næringsstoffer.


Data som samles inn til Human miljøbiobank skal utelukkende benyttes til forskning og overvåkning av miljøgifter og næringsstoffer. Forskere ved Folkehelseinstituttet utfører både kjemiske analyser og analyser av datamaterialet i samarbeid med forskere ved samarbeidsinstitusjoner. Forskerne får ikke tilgang til personidentifiserende opplysninger, slik som navn og personnummer.

Prosjektet Human miljøbiobank Norge er behandlet og godkjent av Regional etisk komité sør-øst (REK) med saksnummer 2015/1340. Studien har konsesjon fra Datatilsynet (Sak 15/00694-2/GRA).

Gjennom Den norske mor, far og barn-undersøkelsen har deltakere tidligere samtykket til forskningen som gjennomføres. Innhenting av registerdata fra helseregistre og behandlingsrettede registre, inkludert pasientjournaler, omfattes av dette samtykket.

Mer om personvern og helsedata ved Folkehelseinstituttet