Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Hjemmekontorstudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Hjemmekontorstudien

Artikkel

Om Hjemmekontorstudien

Har hjemmekontor effekt på smitte av luftveisinfeksjoner, deriblant Covid-19? Folkehelseinstituttet vil undersøke effekten av hjemmekontor på smittespredning, og norske virksomheter og deres ansatte inviteres til deltagelse i en randomisert studie. På denne siden finner du informasjon om studien.

Illustrasjon av hjemmekontor
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Har hjemmekontor effekt på smitte av luftveisinfeksjoner, deriblant Covid-19? Folkehelseinstituttet vil undersøke effekten av hjemmekontor på smittespredning, og norske virksomheter og deres ansatte inviteres til deltagelse i en randomisert studie. På denne siden finner du informasjon om studien.


Innhold på denne siden

Målet med studien

Hensikten med studien er primært å undersøke om hjemmekontor reduserer sannsynligheten for å få luftveissymptomer som følge av COVID-19 eller andre virus og bakterier som gir luftveisinfeksjon.

Studien gjennomføres av Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Gjennomføring av studien og tidsramme

Folkehelseinstituttet ønsker å rekruttere rundt 5000 ansatte fra store norske virksomheter til deltagelse i studien. Studien er randomisert, som innebærer at fulltidsansatte som samtykker til deltagelse tilfeldig deles inn i to grupper.

Den ene gruppen arbeider i hovedsak hjemmefra (intervensjonsgruppen), og den andre gruppen i hovedsak på kontoret (kontrollgruppen). Gruppen som jobber på kontoret kan jobbe hjemmefra maks to dager i uken, hvis det er i tråd med eksiterende strategi for bruk av hjemmekontor i virksomheten. Studien gjennomføres over en periode på åtte uker. Etter fire uker bytter gruppene, dvs. de som arbeidet på kontoret skal nå arbeide hjemme – og motsatt (Figur 1).

Illustrasjon av tilfeldig inndeling i grupper og hvordan disse skal bytte etter 4 uker
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

For at en ansatt skal kunne delta er det en forutsetning at ledelsen har gitt vedkommende anledning til å arbeide hjemmefra i fire uker.

I forkant av rekruttering ønsker vi å avklare med ledelsen hvem eller hvilke grupper ansatte som kan delta. Vi vil i samarbeid med tillitsvalgte og virksomhetens ledelse sikre en god gjennomføring av forsøket hvor belastningen for firma og deltagere er minst mulig.

Hvis det i løpet av studien kommer endringer i nasjonale eller lokale anbefalinger eller forskrifter om hjemmekontor som er i strid med tiltaket, vil studien avbrytes.

Samtykke, datainnsamling og personvern

I forkant av studien vil vi innhente individuelt samtykke fra deltakerne om å delta. Samtykke til deltagelse omfatter følgende:

  • Følge det tiltaket som er aktuelt
  • Innhente data gjennom ukentlig spørreskjema
  • Innhente data fra Folkeregisteret, Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), MSIS laboratoriedatabase og Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Deltakere får tilsendt et spørreskjema på e-post eller som SMS i slutten av hver uke. Der bes deltakere oppgi eventuelle symptomer, samt annen bakgrunnsinformasjon. I spørreskjemaet vil vi også spørre om smitte, opplevd effektivitet og tilfredshet ved arbeidssituasjonen. Spørreskjemaet tar omtrent 3-4 minutter å besvare

Deltakere med nyoppståtte luftveissymptomer skal følge de til enhver tid gjeldende råd.

Deltakelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av studien at deltakelse er fullstendig frivillig, og at ansatte ikke opplever et press fra arbeidsgiver eller andre til å delta. Invitasjon til å delta i studien vil gå direkte fra prosjektleder for studien til de ansatte som bedriften på forhånd har godtatt kan forespørres om deltagelse.
Hver enkelt deltager blir selv bedt om å vurdere om de kan delta, og de som ønsker å delta kan rådføre seg med nærmeste leder dersom de må avklare om arbeidsoppgaver krever tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Formidling av resultater

Ikke-identifiserbare resultater av studien publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Resultatene kan bli publisert i rapport fra Folkehelseinstituttet dersom det er behov for det i forbindelse med håndtering av pandemien.