Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

"Helse og miljø i Oslo" (HELMILO-studien)

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

"Helse og miljø i Oslo" (HELMILO) er en studie som startet opp høsten 2009. Alle som ble invitert til å delta i Helseundersøkelsen i Oslo i 2000–01 (HUBRO) og som fortsatt bodde i Norge i 2009, ble invitert til å delta i HELMILO.


Dette var totalt ca. 34 000 personer i alderen 39–85 år. I alt 13 020 personer bosatt i Oslo (48%) og 2432 bosatt utenfor Oslo (33%) besvarte spørreskjemaet i HELMILO, og blant dem som også hadde deltatt i HUBRO var det 8410 som deltok.

Deltakelse i HELMILO innebar kun utfylling av et spørreskjema som de fikk tilsendt i posten. Opplysninger som ble samlet inn, inkluderte opplevelser av bo- og nærmiljø, plager av trafikkstøy og luftforurensning, søvnkvalitet, levevaner, mental helse, helseplager og kroniske lidelser.

Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden oktober 2009 til juli 2010. Prosjekter tilknyttet denne studien vil undersøke om miljøfaktorer kan påvirke folks mentale og fysiske helse.

Spørreskjemaet, invitasjonsbrev og brosjyre ble også oversatt til fire andre språk: engelsk, urdu, vietnamesisk og tyrkisk.

Opplysningene som deltakerne har oppgitt settes sammen med informasjon fra ulike registre og tidligere helseundersøkelser. Det er innhentet samtykke fra den enkelte deltaker for å sammenstille slike data.

HELMILO er en oppfølgingsstudie av HUBRO. Ved å sammenlikne med opplysninger fra HUBRO vil vi kunne studere utviklingen i helse, levevaner og levekår over tid. Resultatene av spørreundersøkelsen inngår også i et større europeisk prosjekt som inkluderer ca. 30 land.

Forskere som ønsker å søke om tilgang til data fra HELMILO kan sende søknad til datatilgang@fhi.no». I forkant av en slik søknad anbefaler vi å ta kontakt med prosjektleder. Mer om tilgang til data fra Folkehelseinstituttet:

Prosjekter som benytter data fra HELMILO: