Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Helseundersøkelser 2000-2003

Publisert Oppdatert


Alle 30-, 40-, 45-, 60- og 75-åringer bosatt i Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark ble invitert til helseundersøkelser i 2000-2003. Bakgrunnen for dette var at store andeler av befolkningen hadde forhøyede risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og type 2-diabetes. Opplysningene fra helseundersøkelsene ble brukt til å lage en oversikt over helsen til innbyggerne i de aktuelle fylkene. Dataene brukes til medisinsk forskning for å få ny kunnskap om helse og sykdom.


Har du funnet en feil?

Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED)

I 2000 og 2001 gjennomførte Statens helseundersøkelser, i dag Folkehelseinstituttet, en helseundersøkelse i Hedmark og Oppland (OPPHED). Over 25 000 menn og kvinner fikk invitasjon til å delta. Undersøkelsen omfattet seks aldersgrupper, det vil si personer født i 1985, 1970, 1960, 1955, 1940 og 1925.

Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark (TROFINN)

Det ble gjennomført helseundersøkelser i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark (TROFINN) i 2001-2003. De inviterte var aldersgruppene 30, 40-45, 60 og 75 år.

Høsten 2002 startet en egen undersøkelse om helse- og levekårsforhold hos alle personer født i 1925-1967 og i 1973 i utvalgte områder med samisk og norsk bosetting i Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Cohort of Norway (CONOR)

Dataene fra OPPHED og TROFINN inngår også i CONOR som er et nettverk av norske helseundersøkelser. Nasjonalt folkehelseinstitutt har databehandlingsansvaret for undersøkelsen.