Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Normstudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Normstudien

Artikkel

Normstudien

I denne delstudien ønsker vi å kartlegge hvordan den norske befolkningen opplever sin egen helse.

ungt par i sola
Illustrasjonsfoto: Eugenio Marongiu, Shutterstock.com

I denne delstudien ønsker vi å kartlegge hvordan den norske befolkningen opplever sin egen helse.


For å kunne vurdere hvordan ulike sykdommer, medisiner og helsetjenester påvirker helse trenger man et sammenligningsgrunnlag som forteller hvordan folk flest i Norge opplever sin egen helse.

Normstudien vil beskrive helsen til et representativt utvalg av den norske befolkningen med hensyn til alder, kjønn og bosted i landet. Resultatene skal brukes som referanseverdier ved pasientbehandling for klinikere, for forskere, og beslutningstakere i helsevesenet og myndigheter.

Nå inviterer Folkehelseinstituttet deg som ved juletider i fjor deltok i en spørreundersøkelse om god og dårlig helse (Normstudien) til å svare på liknende spørsmål igjen.

Forskningsprosjektet vil undersøke om og hvordan koronapandemien påvirker deg og din helse. Vi er interessert i hvordan det går med deg i disse koronatidene, uansett om du føler deg berørt eller ikke. Undersøkelsen er viktig for å kunne si noe om befolkningens opplevelse av egen helse i koronatiden.

Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?

Ved å delta svarer man på et spørreskjema for å beskrive sin egen helse. Skjemaet kan besvares enten i papirversjon som sendes i posten eller med innlogging til vår elektroniske versjon av skjemaet. Prosjektet vil bruke spørreskjemaet EQ-5D, som er et anerkjent spørreskjema som måler helse på fem ulike områder;

  • Gange
  • Personlig stell
  • Vanlige gjøremål
  • Smerter/ubehag
  • Angst/depresjon

I tillegg til spørsmålene hentet fra EQ-5D er det inkludert noen andre spørsmål om helse og livskvalitet. Skjemaet inneholder også noen enkle spørsmål om din opplevelse av koronapandemien og tiltakene mot den.

Blant de som svarte på Normstudien ved juletider i fjor har vi trukket ti vinnere som hver har fått en pengepremie på 10.000 kroner. Blant de som svarer på nytt nå vil vi igjen trekke 10 vinnere som hver vil motta en pengepremie på samme sum – 10.000 kroner.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi grunn. Dette gjelder både den opprinnelige Normstudien og denne oppfølgingsstudien. Du kan også kreve å få slettet innsamlede opplysninger om deg selv. Vi gjør oppmerksom på at besvart og returnert spørreskjema vil betraktes som frivillig samtykke til deltakelse. 

Hva skjer med informasjonen om den som deltar?

Informasjonen som registreres om den enkelte skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysninger vil bli avidentifisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om studien kan du kontakte oss ved å sende en