Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helseverdistudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helseverdistudien

Artikkel

Helseverdistudien

I denne delstudien ønsker vi å finne ut hvilken betydning god og dårlig helse har for folk flest.

eldre mann med briller
Illustrasjonsfoto: Rawpixel.com, Shutterstock

I denne delstudien ønsker vi å finne ut hvilken betydning god og dårlig helse har for folk flest.


Innhold på denne siden

Oppdatering nov 2022:

Denne studien ble avsluttet våren 2020. FHI gjennomførte ca. halvparten av de 1300 planlagte intervjuene, og resultatet er publisert i vitenskapelige artikler. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Akershus universitetssykehus. Forskere ved Akershus universitetssykehus har planlagt videreføring og fullføring av studien.  

FHIs prosjektleder på det opprinnelige prosjektet er  

Kontaktperson på Akershus universitetssykehus er   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Helseverdistudien kartlegger oppfatninger om god og dårlig helse, og hvilken betydning helsen har på livskvalitet. 

Beslutningstakerne trenger å vite hvilke aspekter med helse folk flest mener har størst betydning for sitt liv slik at de kan ta valg som er i tråd med befolkningens oppfatninger og meninger. Helseverdistudien, som er en delstudie i Helse- og livskvalitetsstudien, vil kartlegge oppfatninger om god og dårlig helse og hvilke betydning helsen har på livskvalitet. 

Svarene påvirkes gjerne av den enkeltes meninger, tidligere erfaringer og livet de lever. Basert på svarene vil forskerne kunne si noe om hva folk flest mener om helse i Norge.

Deltakere

Vi ønsker minst 1300 deltakere til studien fra ulike deler av landet.

For å sikre at svarene er representative for hele befolkningen er det viktig med deltakere i alle aldre over 18 år og med ulik bakgrunn.

Intervjuene gjennomføres i perioden høst 2019 og vår 2020.

Hva innebærer det å delta?

 • Deltakerne er med på ett intervju på 30-45 minutter der deltakerne vurderer betydningen av ulike former for god og dårlig helse
 • Oppgavene løses på PC med hjelp og veiledning fra en av våre prosjektmedarbeidere
 • Som takk for hjelpen får alle deltakere et gavekort på 300 kroner

Hvem kan delta i studien?

Deltakere vil rekrutteres fra disse seks tilfeldig trukne områdene i Norge:

 • Harstad
 • Trondheim
 • Bergen
 • Kristiansand
 • Østfold
 • Akershus øst

Deltakere rekrutteres på forhånd av lokale kontaktpersoner. Folkehelseinstituttet vil ha stand i de ulike områdene på gitte tidspunkt og man kan også melde seg direkte til deltakelse der.

Hvordan gjennomføres studien?

Intervjuene gjennomføres på avtalte steder i kommunen deltakerne bor i. Om nødvendig kan intervju gjennomføres i deltakers hjem.

Deltakerne veiledes av en prosjektmedarbeider i å løse oppgaver der de vurderer ulike kombinasjoner av god og dårlig helse innenfor følgende områder:

 • Gange
 • Personlig stell
 • Vanlige gjøremål
 • Smerter/ubehag
 • Angst/depresjon

Intervjuet tar ca. 45 minutter. Etter avsluttet intervju får alle deltakere et gavekort på 300 kroner.