Hopp til innhold

Artikkel

Helseverdistudien

Publisert Oppdatert

I denne delstudien ønsker vi å finne ut hvilken betydning god og dårlig helse har for folk flest.

eldre mann med briller
Illustrasjonsfoto: Rawpixel.com, Shutterstock

I denne delstudien ønsker vi å finne ut hvilken betydning god og dårlig helse har for folk flest.


Helseverdistudien kartlegger oppfatninger om god og dårlig helse, og hvilken betydning helsen har på livskvalitet. 

Beslutningstakerne trenger å vite hvilke aspekter med helse folk flest mener har størst betydning for sitt liv slik at de kan ta valg som er i tråd med befolkningens oppfatninger og meninger. Helseverdistudien, som er en delstudie i Helse- og livskvalitetsstudien, vil kartlegge oppfatninger om god og dårlig helse og hvilke betydning helsen har på livskvalitet. 

Svarene påvirkes gjerne av den enkeltes meninger, tidligere erfaringer og livet de lever. Basert på svarene vil forskerne kunne si noe om hva folk flest mener om helse i Norge.

Deltakere

Vi ønsker minst 1300 deltakere til studien fra ulike deler av landet.

For å sikre at svarene er representative for hele befolkningen er det viktig med deltakere i alle aldre over 18 år og med ulik bakgrunn.

Intervjuene gjennomføres i perioden høst 2019 og vår 2020.

Hva innebærer det å delta?

 • Deltakerne er med på ett intervju på 30-45 minutter der deltakerne vurderer betydningen av ulike former for god og dårlig helse
 • Oppgavene løses på PC med hjelp og veiledning fra en av våre prosjektmedarbeidere
 • Som takk for hjelpen får alle deltakere et gavekort på 300 kroner

Hvem kan delta i studien?

Deltakere vil rekrutteres fra disse seks tilfeldig trukne områdene i Norge:

 • Harstad
 • Trondheim
 • Bergen
 • Kristiansand
 • Østfold
 • Akershus øst

Deltakere rekrutteres på forhånd av lokale kontaktpersoner, men det er også mulig å delta ved å kontakte prosjektets forskningskoordinator Ylva Helland (e-post: Helseverdistudien@fhi.no) om man bor en av de nevnte områdene. Folkehelseinstituttet vil ha stand i de ulike områdene på gitte tidspunkt og man kan også melde seg direkte til deltakelse der.

Hvordan gjennomføres studien?

Intervjuene gjennomføres på avtalte steder i kommunen deltakerne bor i. Om nødvendig kan intervju gjennomføres i deltakers hjem.

Deltakerne veiledes av en prosjektmedarbeider i å løse oppgaver der de vurderer ulike kombinasjoner av god og dårlig helse innenfor følgende områder:

 • Gange
 • Personlig stell
 • Vanlige gjøremål
 • Smerter/ubehag
 • Angst/depresjon

Intervjuet tar ca. 45 minutter. Etter avsluttet intervju får alle deltakere et gavekort på 300 kroner.

Følg #helseverdistudien på Instagram 

Følg Helseverdistudien på Instagram og få et innblikk i hva den går ut på og hvordan vi jobber.

Innhold på denne siden