Hopp til innhold

Artikkel

HELIX – The Human Early Life Exposome

Publisert

HELIX (The Human Early-Life Exposome) er et EU-finansiert forskningsprosjekt. Vi i Norge samarbeider med flere land i Europa mot et felles mål; et sunt og trygt miljø for barna våre.

mor og baby. www.colourbox.com
mor og baby. www.colourbox.com

HELIX (The Human Early-Life Exposome) er et EU-finansiert forskningsprosjekt. Vi i Norge samarbeider med flere land i Europa mot et felles mål; et sunt og trygt miljø for barna våre.


Ved Folkehelseinstituttet bidrar vi med to studier HELIX gravid og miljø og HELIX barn og miljø. Innsamling av data foregikk fra 2014 til 2015. Nå analyseres disse dataene og resultatene kommer ut litt etter litt.

Øvrige bidragsytere i HELIX er fra ulike forskningsinstitusjoner i Spania, Kreta, Frankrike, Storbritannia og Litauen.

I HELIX vil vi benytte ny teknologi og avansert databehandling for å forstå bedre hvordan eksponering for flere miljøfaktorer sammen kan påvirke barnas utvikling.

Slike miljøfaktorer kan være forurensninger som finnes i maten vi spiser, i lufta vi puster inn eller i produkter vi påfører huden. I tillegg kan eksponering for støy og UV-stråling påvirke oss. Disse miljøpåvirkningene utsettes vi alle for, men spedbarn og barn er spesielt sårbare.

Vi begynner å få kunnskap om hvordan enkeltfaktorer i miljøet kan påvirke barns helse, men vi vet fremdeles for lite om betydningen av flere miljøfaktorer sammen, den såkalte «cocktail-effekten».

Dette ønsker vi å få mer kunnskap om slik at vi kan utvikle gode helse- og miljøforebyggende tiltak for å skape et sunt og trygt miljø for nåværende og fremtidige generasjoner.