Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utforsker barns meninger ved samlivsbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utforsker barns meninger ved samlivsbrudd

Artikkel

Utforsker barns meninger ved samlivsbrudd

Når foreldre flytter fra hverandre, har barn rett til å bli hørt om hvordan de ønsker at hverdagen deres skal være framover. Samlivsbrudd medfører avgjørelser med store konsekvenser for barn, og retten til at barn skal høres i den forbindelse omtales derfor særskilt av FNs barnekomité.

Illustrasjonsbilde av venner
Foto: NTB Scanpix

Når foreldre flytter fra hverandre, har barn rett til å bli hørt om hvordan de ønsker at hverdagen deres skal være framover. Samlivsbrudd medfører avgjørelser med store konsekvenser for barn, og retten til at barn skal høres i den forbindelse omtales derfor særskilt av FNs barnekomité.


Det ligger likevel ingen føringer i lovverket om hvilke temaer eller aspekter barn skal få mulighet til å uttale seg om og vi mangler systematisert kunnskap om hvilke temaer barn i ulike aldersgrupper i særlig grad har sterke meninger om.

En stor andel av barna og ungdommene som deltar i FamilieForSK har foreldre som bor hver for seg. I intervjuene og spørreskjemaene har vi spurt barna om hva de mener om en rekke temaer knyttet til sin hverdag. Barna og ungdommene kunne både svare på om dette var noe de ønsket, noe de ikke ønsket eller om dette ikke var så viktig for dem. For de yngste barna ble de ulike svaralternativene illustrert med et trafikklys.

Når vi sammenstiller disse svarene får vi mulighet til å se om det danner seg noen mønstre knyttet til 1) Hvilke temaer barn særlig har dannet seg meninger om og 2) Hva som kjennetegner barna som i større eller mindre grad hadde dannet seg klare meninger om de ulike aspektene ved hverdagen sin.

Mønstre av hva barn og ungdom har meninger om

Forskerne brukte statistiske metoder (faktoranalyse) til å gruppere barnas meninger og fem ulike overordnede temaer trådde fram:

  1. Bostedsordning (hvor mye barna ville bo hos hver av foreldrene)
  2. Åpenhet (f.eks. at det er greit at barna kan vise tristhet/sinne for noe foreldrene har bestemt)
  3. Stabilitet (f.eks. at barna kan fortsette på samme skole)
  4. Rammer (f.eks. at barna kan ha de samme reglene hos begge foreldrene)
  5. Foreldresamarbeid (f.eks. at foreldrene kan være sammen på barnas skoleavslutninger).

Barna uttrykte oftest klare meninger når de svarte på spørsmålene som handlet om Stabilitet og Åpenhet, mens færre barn uttrykte mindre klare meninger om Rammer.

Overordnet tema

Spørsmål

Bostedsordning

At jeg bor mest hos pappa

At jeg bor mest hos mamma

At jeg bor like mye hos mamma og pappa

Åpenhet

At det er greit at jeg viser at jeg er lei meg for noe av det mamma og pappa har bestemt

At det er greit at jeg viser at jeg er sint for noe av det mamma og pappa har bestemt

At jeg kan snakke om mamma når jeg er hos pappa, eller omvendt

Stabilitet

At jeg kan gå på de aktivitetene jeg liker uansett hvem jeg er hos

At jeg kan treffe vennene mine både når jeg er hos mamma og hos pappa

At jeg kan få fortsette på den samme skolen

Foreldresamarbeid

At mamma og pappa kan være sammen når vi feirer jul og bursdager

At mamma og pappa bor nærme hverandre

At mamma og pappa kan være sammen på forskjellige aktiviteter jeg går på (f.eks. fotballkamper, skoleavslutninger eller oppvisninger)

Rammer

At jeg kan ha de samme lekene og tingene mine hos mamma og pappa

At jeg kan bestemme like mye over lekene og tingene mine som før

At de samme reglene gjelder hos både mamma og pappa

Tabellen viser de ulike temaene spørsmålene til barna ble sortert i. For å sortere spørsmålene ble det brukt prinsipal komponentanalyse, en type faktoranalyse.

Hva kjennetegner barn med klare meninger, og hva kjennetegner familiene deres?

Et viktig spørsmål når det skal legges til rette for at barn kan uttrykke meningene sine, er om det er noen kjennetegn ved barn og deres familie som gjør at de lettere danner seg og gir uttrykk for klare meninger. Også her fant vi noen mønstre blant barna som deltok i FamilieForSK, selv om noen funn også var litt uventede.

Eldre barn hadde i større grad klare meninger om Medbestemmelse, mens yngre barn i større grad uttrykte klare meninger om Bostedsordninger. Foreldrekonflikter, barnas kjønn eller hvorvidt foreldrene hadde bodd fra hverandre i kortere eller lengre tid, hang imidlertid i liten grad sammen med om barna hadde klare meninger eller ikke.

«At konflikter mellom foreldrene ikke hadde betydning for om barna hadde dannet seg klare meninger var litt overraskende, men også oppløftende» sier Maren Helland, en av de tre forskerne bak studien. «For flere av temaene var det relativt utbredt at barna ikke hadde så sterke meninger, og dette hang ikke systematisk sammen med hvor mye konflikter de opplevde mellom foreldrene. Manglende uttrykk for klare meninger hos barn trenger derfor ikke å være uttrykk for redsel for å uttrykke sine meninger og sterke konflikter trenger ikke å være til hinder for at barn danner seg klare meninger om hvordan de ønsker å ha det i hverdagen.»

Hovedtrenden var at barna som oftest uttalte klare meninger om forhold som angår dem i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd, relativt uavhengig av foreldres konfliktnivåer. Det er derfor viktig å legge til rette for at disse meningene kan komme til uttrykk og tas hensyn til.

Arbeidet med artikkelen ble finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og artikkelen er publisert i Tidsskriftet barn. Les hele artikkelen Barns stemme ved samlivsbrudd: En kvantitativ studie av barns meninger om egen livssituasjon etter samlivsbrudd | BARN - Forskning om barn og barndom i Norden (ntnu.no)

Omtale av artikkelen på ung.forskning.no: Barn vil treffe vennene sine uansett om de bor hos mamma eller pappa