Hopp til innhold

Artikkel

Resultater og nytt fra FamilieForSK

Publisert Oppdatert

Hittil er det skrevet tre masteroppgaver basert på dataene som ble samlet inn i forprosjektet. Flere resultater og artikler kommer i tiden framover.

Illustrasjon over publikasjoner
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hittil er det skrevet tre masteroppgaver basert på dataene som ble samlet inn i forprosjektet. Flere resultater og artikler kommer i tiden framover.


Et forprosjekt til FamilieForSK-studien ble gjennomført i 2015 og 2016 (finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). 

Familier som deltar i Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) ble invitert til å delta. I tillegg ble en mindre gruppe familier som møtte til mekling i familieverntjenesten invitert med. Til sammen deltok mødre, fedre og barn fra i alt 389 familier i forprosjektet.

Forskningsfunn

Hittil er det skrevet tre masteroppgaver basert på dataene som ble samlet inn i forprosjektet:

Resultatene har også blitt brukt til å vurdere om de målemetodene vi bruker egner seg for norske forhold, ettersom mange av de spørsmålene vi bruker i intervjuene tidligere kun har vært anvendt i andre land enn Norge. Dette er blant annet blitt undersøkt i artikkelen: 

Våren 2020 publiserte vi en artikkel om foreldrekonflikter og mønstre innenfor og på tvers av familieform når familiemønstre utfordres. Tidligere forskning på foreldrekonflikter viser at hvordan foreldre krangler, har større betydning for barns trivsel enn om de krangler eller ikke. Vi ville derfor finne ut om typiske kjennetegn ved foreldrekonflikter varierer mellom ulike familieformer. Funnene viste at det var noen tydelige forskjeller, både i hva foreldrene kranglet mest om, og hvordan de kranglet.

Nyhetsbrev

FamilieForSK sender ut årlige nyhetsbrev; ett til foreldre og ett eget nyhetsbrev til barn og unge.

2020:

2019: