Hopp til innhold

Artikkel

Resultater fra FamilieForSK

Publisert

Hittil er det skrevet tre masteroppgaver basert på dataene som ble samlet inn i forprosjektet. Flere resultater fra studien ventes i løpet av våren og sommeren 2020.

Illustrasjon over publikasjoner
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hittil er det skrevet tre masteroppgaver basert på dataene som ble samlet inn i forprosjektet. Flere resultater fra studien ventes i løpet av våren og sommeren 2020.


Et forprosjekt til FamilieForSK-studien ble gjennomført i 2015 og 2016 (finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Familier som deltar i Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) ble invitert til å delta. I tillegg ble en mindre gruppe familier som møtte til mekling i familieverntjenesten invitert med. Til sammen deltok mødre, fedre og barn fra i alt 389 familier i forprosjektet.

Hittil er det skrevet tre masteroppgaver basert på dataene som ble samlet inn i forprosjektet:

Resultatene har også blitt brukt til å vurdere om de målemetodene vi bruker egner seg for norske forhold, ettersom mange av de spørsmålene vi bruker i intervjuene tidligere kun har vært anvendt i andre land enn Norge. Dette er blant annet blitt undersøkt i artikkelen "Assessing Children’s Responses to Interparental Conflict: Validation and Short Scale Development of SIS and CPIC-Properties Scales".

Flere resultater fra studien ventes i løpet av våren og sommeren 2020.