Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Rekruttering av familier

Publisert

familie, strand, lek
Colourbox.com

Hvordan foregår rekrutteringen av familier, og hva bør du huske på i forbindelse med rekrutteringsprosessen?


Før en familie kan rekrutteres med i studien, må de ha mottatt invitasjonsbrosjyren og fått mulighet til å lese denne. I nye meklingssaker har familien fått invitasjonen sammen med innkallingen til mekling. I nye kliniske saker får familien invitasjon fra deg i første time, mens i pågående saker inviteres familien med fortløpende etter hvert som du møter dem.

Husk å sette av litt mer tid til timen som er satt av til å rekruttere familiene, slik at du skal rekke å gi nødvendig informasjon. dere må også ha tid til å fylle inn samtykkeskjemaet.

Hva bør jeg ha med til timen for rekruttering?

Til den timen du skal rekruttere familien bør du ha med:

Hva bør du si til foreldrene?

Spør om foreldrene har lest invitasjonen og om de har de noen spørsmål. Hvis de ikke har lest invitasjonen kan du fortelle dem

 • at FamilieForSK er en landsomfattende studie, der alle familier som møter til timer i familievernet inviteres med
 • at studien handler om hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel
 • at kunnskapen fra prosjektet vil kunne gi foreldre og andre
  • bedre råd om hvordan foreldre kan beskytte barna når familier går gjennom vanskelige perioder
  • bedre hjelp når foreldre opplever konflikter og samlivsbrudd
  • bedre råd om bostedsordninger for barn
  • mer kunnskap om hvordan barn kan høres i saker som omhandler dem

Tips: Bruk gjerne plansjen Prosesskartet for familier (PDF) for å vise hva deltakelsen går ut på.

 • Husk at:
  • Barnet vil ikke få vite at foreldrene har vært i kontakt med familievernkontoret. Dersom barna ikke vet at foreldrene skal gå fra hverandre, vil de heller ikke få denne informasjonen fra oss
  • Noen i familien kan delta uten at andre deltar.
  • Begge foreldre må samtykke til at barna kan delta.
  • Deltakelse er frivillig, og familien kan trekke seg når som helst.
  • Foreldrene vil få anledning til å informere barna før de skal delta, og barna kan selv velge om de vil være med eller ikke.
  • Intervjuet til barna er grundig prøvd ut, og barna som har blitt intervjuet, fortalte at de synes det var en fin opplevelse.
  • Barna som deltar er med i trekning av 100 universalgavekort a kr. 500.

Hva hvis…

Foreldrene er likekjønnede?

Begge foreldrene kan være med, men en vil få spørsmålsformulering som om hen er motsatt kjønn. Den første forelderen som fyller ut får «riktig kjønn» i henhold til personnummer, mens den andre vil få spørsmål som om hun/han er motsatt kjønn. Ettersom foreldrene registrerer personnummeret sitt og rapporterer om eget kjønn i spørreskjemaet, vil vi i ettertid kunne sjekke hvilke par som er likekjønnede. Vi retter opp i dette i datafila etterpå, slik at alle analyser kjøres med riktig kjønn for foreldrene. For likekjønnede par, er det også mulig å fylle ut spørreskjemaet til foreldre (PDF) på papir (skjemaet finnes også i ekspedisjonen). Disse skjemaene er helt kjønnsnøytrale og passer like godt for mor og far.

Merk. Fyll inn FADO-nummer på papirskjemaet før du gir det til familien.

Foreldrene ikke har verken epost eller smart-telefon?

I portalen må du oppgi enten epostadresse eller telefonnummer, men foreldrene kan fylle ut forkortet utgave av spørreskjemaet til foreldre på papir (skjemaet finnes også i ekspedisjonen).   

Merk. Fyll inn FADO-nummer på papirskjemaet før du gir det til familien.

Foreldrene ikke snakker norsk?

Vi har oversatt spørreskjemaet til fire språk: engelsk, urdu, somali, og arabisk. Dersom foreldrene snakker ett av disse språkene, må tolken hjelpe til med utfylling av samtykkeskjemaet. Deretter får foreldrene spørreskjema på papir, fyller ut og sender det til oss i ferdig svarkonvolutt. Konvolutter og skjemaer ligger i ekspedisjonen, og foreldrene kan enten fylle det ut på kontoret og levere dem til deg/dere eller få med seg skjema og konvolutt hjem. 

Merk. Fyll inn FADO-nummer på papirskjemaet før du gir det til familien.

Foreldrene trenger å tenke seg om?

Det er selvsagt helt i orden! Avtal å ta det opp i neste time, hvis familien skal komme tilbake. Hvis dette er siste time, kan de eventuelt ta kontakt med oss direkte, men da mister vi muligheten til å få informasjon fra mekler/terapeut. Kanskje de kan samtykke til noe, men ikke alt?