Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Info til deg som jobber i familieverntjenesten

Publisert

hender jobber med pc
Colourbox.com

I hele 2018 skal alle familier som kommer til samtaler ved utvalgte familievernkontor inviteres med i FamilieForSK-studien, så sant de har minst ett felles barn i alderen 0-15 år.


Hvem kan være med i studien?

Alle familier der foreldrene har minst ett felles barn i alderen 0-15 år, og som møter til timer ved et familievernkontor som er med i studien, inviteres med. Du skal med andre ord invitere med både familier som møter til mekling, parterapi, familieterapi og de som kommer i forbindelse med foreldresamarbeid. I nye saker inviteres familien med fra første/andre time, mens i pågående saker inviteres familien med fortløpende etter hvert som du møter dem.

Hva skal du gjøre?

  • Gi ut invitasjoner i alle pågående saker og i første time i alle nye kliniske saker: Gi foreldrene invitasjon til studien, og informer dem om at du vil snakke mer med dem om dette og at de vil få muligheten til å registrere seg til deltakelse i neste time. Invitasjonsbrosjyren finnes i ekspedisjonen, og som nedlastbar PDF. I alle nye meklinger har foreldrene fått invitasjon tilsendt sammen med innkallingen til mekling.
  • Rekruttering og samtykke: Spør foreldrene om de har lest invitasjonen og om de har noen spørsmål. Gi foreldrene muntlig informasjon om studien, og gi dem mulighet til å fylle inn et elektronisk samtykkeskjema der og da. Dette gjøres i første time i nye meklingssaker, eller etter at du har gitt familien invitasjonen i alle andre saker. Dersom noe skjærer seg teknisk, kan du fylle ut samtykkeskjemaet på papir, og sende det til oss i en frankert konvolutt så raskt som mulig.
  • Fylle ut og send inn spørreskjema til meklere og familieterapeuter:
    • Dersom begge foreldrene samtykker til deltakelse, må du fylle ut et kort skjema på papir. Du/dere kan samle opp flere skjemaer før du/dere sender disse til FamilieForSK. Skjema og svarkonvolutt skal være tilgjengelig på alle familievernkontorene.
    • Spørreskjemaet er også tilgjengelig i nedlastbar PDF-versjon. Side 1 og 2 fylles ut etter rekrutteringstimen. Side 3 og 4 fylles eventuelt ut når saken er avsluttet (eller når det er mer enn tre måneder til nester avtalte time), dersom du fortsetter å følge opp familien.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi håper å fremskaffe kunnskap som vil være nyttig for alle dere som jobber i familieverntjenesten i deres daglige arbeid med å hjelpe familier som går gjennom vanskelige perioder eller samlivsbrudd.