Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem er forskerne i FamilieForSK?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvem er forskerne i FamilieForSK?

Artikkel

Hvem er forskerne i FamilieForSK?

FamilieForSK har sitt utspring ved Folkehelseinstituttet, og med en rekke samarbeidspartnere både i og utenfor Norge. Forskningsgruppen ledes av Maren Sand Helland og Tonje Holt ved Folkehelseinstituttet.

FamilieForsk logo beskjært.jpg

FamilieForSK har sitt utspring ved Folkehelseinstituttet, og med en rekke samarbeidspartnere både i og utenfor Norge. Forskningsgruppen ledes av Maren Sand Helland og Tonje Holt ved Folkehelseinstituttet.


Forskerne

  • Maren Sand Helland er utdannet psykolog og avla sin doktorgrad om foreldres parforhold våren 2015 (du kan lese mer om doktorgraden i nyhetssaken "Ny kunnskap om samlivsbrudd og konflikter"). Maren jobber nå som postdok i FamilieForSK.
  • Tonje Holt er utdannet psykolog og er postdok i FamilieForSK-. Hun har tidligere tatt en doktorgrad ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Der forsket hun særlig på behandling av barn som har opplevd traumatiske hendelser.
  • Linda Larsen er også postdok i FamilieForSK-prosjektet. Hun har fra tidligere en doktorgrad i kognitiv vitenskap fra Sydney, Australia og har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
  • Trine Eikrem er psykologspesialist og har tidligere jobbet flere år i familieverntjenesten. Hun er doktorgradsstipendiat i FamilieForSK og gjennomfører dybdeintervjuer med barn og foreldre i en mindre gruppe av familiene som er med i studien.
  • Maria Morbech har master i psykologi og jobber som koordinator i prosjektet. Hun skrev masteroppgaven "Interparental Conflict and Children’s Internalising and Externalising Problems in a Norwegian Sample", hvor hun brukte data fra FamilieForSK-.
  • Espen Røysamb er professor i psykologi med bred erfaring innen forskning på psykisk helse, velvære og mellommenneskelige relasjoner. Han er også tilsatt ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo.

Forskergruppa består også av følgende personer:

  • Professor i psykologi Agnes Andenæs (Universitetet i Oslo)
  • Professor i sosiologi Torkild Hovde Lyngstad (Universitet i Oslo)
  • Avdelingsdirektør Anne Reneflot (avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet) 

FamilieForSK samarbeider også med forskere fra USA, Australia, Storbritannia, Tyskland og fra de andre skandinaviske landene.

Andre støttespillere

Familieverntjenesten

De fleste deltakerne i studien blir rekruttert når de møter til samtale i familieverntjenesten. FamilieForSK samarbeider derfor tett med ledere og ansatte ved familievernkontorene. Dette samarbeidet er viktig for at den kunnskapen vi innhenter kan brukes til å gi best mulig hjelp til familier. Samarbeidet er også avgjørende for at vi skal kunne nå ut til familier som vi ønsker å invitere med i studien

Referansegruppe

FamilieForSK har knyttet til seg en referansegruppe bestående av forskere og andre fagpersoner med ulike erfaring og kompetanse knyttet til familiefeltet for å sikre at den kunnskapen som fremskaffes er relevant og nyttig. Disse personene blir spurt om råd i forhold til alle deler av forskningsprosjektet.

Referansegruppa består per i dag av Annika Melinder (Universitetet i Oslo); Bente Weimand og Ellen Kallander (Avdeling for Forskning og utvikling, Akershus Universitetssykehus); Mathias Lia Nordmoen (Barneombudet); Elin Bjøru (Spisskompetansemiljøet for høykonflikt i familievernet); Egil Nygaard (Universitetet i Oslo); Oddbjørg Skjær Ulvik (Oslo MET); Kenneth Aarskaug Wiik (Statistisk sentralbyrå); Øystein Iversen, Lena Holm Berndtsson, Yvonne Severinsen og Hilde Kåstad (Bufetat); Kari Slinning (Regionsenteret for barn og unges psykiske helse); Lars Rostadmo (spisskompetansemiljøet for Barns deltakelse i familievernet); Kristin Skjørten (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress); Ragni Hege Kitterød (Institutt for samfunnsforskning); Renee Thørnbland (Norges Arktiske Universitet (UiT)- RKBU Nord); Anne Kristine Bergem (Oslo MET); og Odd Arne Tjersland (Universitetet i Oslo).

Deltakere, brukere og befolkning

For å kunne fremskaffe den kunnskapen familier og tjenesten trenger er vi helt avhengige av at foreldre og barn vil delta i studien og dele sine erfaringer med oss. Det er viktig at vi får høre synspunktene til ulike familier, både de som bruker familievernkontorene og de som ikke gjøre det. Da kan vi sikre at kunnskapen som fremskaffes kjennes relevant for dem det gjelder, og at den kommer befolkningen til gode. Vi vil derfor gjerne ha direkte tilbakemeldinger og oppfordrer deltakere og andre til å ta kontakt med oss dersom de har spørsmål eller synspunkter på studien.