Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Foreldre underrapporterer om konflikter og utfordringer i forkant av mekling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Foreldre underrapporterer om konflikter og utfordringer i forkant av mekling

Artikkel

Foreldre underrapporterer om konflikter og utfordringer i forkant av mekling

En tredjedel av foreldrene underrapporterte om utfordringene de opplevde til familieverntjenesten, og kun 15 prosent av foreldrene som i det elektroniske spørreskjemaet rapporterte om problemer med rus eller vold, oppga dette til familieverntjenesten.

Foreldrehepatitt B.jpg

En tredjedel av foreldrene underrapporterte om utfordringene de opplevde til familieverntjenesten, og kun 15 prosent av foreldrene som i det elektroniske spørreskjemaet rapporterte om problemer med rus eller vold, oppga dette til familieverntjenesten.


I 2016 innførte familievernet differensiert meklingstjeneste, som innebærer at meklingssakene forhåndssorteres for å kunne gi mer målrettet hjelp. Når foreldrene bestiller meklingssamtale, må de besvare åtte spørsmål. Ut fra svarene kartlegger man grad av konflikt, tillit til medforelder samt hvorvidt det er problemer med rus og/eller vold i foreldreskapet.

Forskerne i FamilieForSK ønsket å undersøke hvor godt dette verktøyet faktisk er på å skille ut foreldrene som har et større hjelpebehov. I en artikkel som er publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, har vi sammenlignet foreldrenes svar på disse spørsmålene med foreldrenes svar på de samme spørsmålene når de gis anonymt på et spørreskjema kort tid etterpå. Resultatene viste at en tredjedel av foreldrene underrapporterte om utfordringene de opplevde til familieverntjenesten, og kun 15 % av foreldrene som i det elektroniske spørreskjemaet rapporterte om problemer med rus eller vold, oppga dette til familieverntjenesten. Foreldre som generelt underrapporterte, hadde høyere konfliktnivå og høyere nivåer av angst- og depresjonssymptomer. Foreldre som underrapporterte om problemer med vold eller rus, hadde mer fysisk voldelige konflikter. Det ser altså ut til at foreldrene som underrapporterte, utgjør en særlig sårbar gruppe. Det er nettopp denne gruppen familievernet ønsker å gi et forsterket tilbud, og som var hovedgrunnen til at tjenesten utviklet differensiert mekling.

– Det kan være flere årsaker til at så mange foreldre ikke ønsker å være åpen om utfordringene de opplever når de ringer for å bestille mekling, forteller psykolog Solveig Dittmann, som er førsteforfatter på artikkelen.

– Vi tror de viktigste årsakene er at de er usikre på hvilke konsekvenser det får dersom de for eksempel svarer «ja» på spørsmålet om en av foreldrene har utfordringer med rus eller vold. Det blir derfor viktig for familieverntjenesten å videreutvikle differensieringsverktøyet og gjennomføringen av det, slik at det i større grad klarer å identifisere de foreldrene som trenger bedre og mer målrettet hjelp. Vi mener foreldre trenger informasjon og trygge forhold når de skal besvare spørsmålene, og vi mener at en elektronisk gjennomføring vil kunne tjene det formålet, avslutter Solveig.

Referanse

Solveig Dittman, Linda Larsen, Tonje Holt (2021), Foreldre underrapporterer om konflikter og utfordringer i forkant av mekling, Tidsskrift for Norsk Psykologforening 30.aug.2021