Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FamilieForSK i "koronaens tid"»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FamilieForSK i "koronaens tid"

Artikkel

FamilieForSK i "koronaens tid"

Vi har igangsatt to ekstra datainnsamlinger for å lære mer om hvordan hverdagen under koronaepidemien er for alle som deltar i FamilieForSK.

Hjemmeskole der en far underviser sin sønn
Covid-19-pandemien har kastet om på mye av livet slik vi kjente det, og plutselig har vi hatt både hjemmekontor, hjemmeskole, karantene og stengte fritidsaktiviteter.. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi har igangsatt to ekstra datainnsamlinger for å lære mer om hvordan hverdagen under koronaepidemien er for alle som deltar i FamilieForSK.


Innhold på denne siden

Koronatid har i perioder betydd ekstra travle dager og litt kaos for oss i FamilieForSK, som for så mange andre. Ikke lenge etter at de strenge smitteverntiltakene ble iverksatt i mars, 2020 skjønte vi at vi måtte finne ut hvordan det går med alle deltakerne i FamilieForSK-studien! Vi har alle erfart at denne koronatiden kan være utfordrende uansett hvor stor eller liten familie man har. For noen betyr kanskje den “nye hverdagen” at man har mer tid enn ellers, for andre er dagene nå travlere enn noen gang.

For å lære mer om hvordan den nye hverdagen er for alle som deltar i FamilieForSK igangsatte vi en ekstra datainnsamling våren 2020, med en påfølgende ekstra datainnsamling i desember 2020. Vi håper det vil hjelpe oss å finne ut hvordan både foreldre, barn og ungdom i familiene har og har hatt det over tid gjennom perioden hvor koronapandemien har vært i Norge. Ved å samle erfaringer fra mange ulike familier kan vi finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer så bra, og gi myndighetene råd om hvordan de kan lage best mulige beredskapsplaner framover.

Hva betyr dette for deg som deltar i FamilieForSK?

Dere deltar på samme måte som tidligere, men for datainnsamlingen i desember, 2020 har vi ikke intervjuet barn mellom 8-11 år (det har kun blitt sendt ut spørreskjema til foreldre og ungdommer). Spørreskjemaene i de to ekstra koronarundene er betydelig kortere enn da dere deltok i studien første gang. For alle vil det være en del spørsmål du kjenner igjen fra forrige gang du deltok, men også noen egne spørsmål som handler om hvordan koronasituasjonen har påvirkt livet i familien.

Du som er ungdom fra 12 år og oppover: Dersom foreldrene dine har sagt ja til at du kan delta, vil du få lenke til spørreskjemaet sendt til mobilen din sammen med et informasjonsskriv. Dere som svarer på spørreskjemaet i desember 2020 kan velge mellom to kinogavekort eller et universalgavekort som takk for hjelpen.

Du som er barn mellom 8 og 12 år ble intervjuet våren 2020, men vil ikke bli intervjuet på nytt i desember 2020.

Hva skal vi bruke svarene til?

Alle som deltar i FamilieForSK bidrar til at vi får mer kunnskap om hva som skal til for at ulike barn og ulike familier skal ha det best mulig. Akkurat nå befinner vi oss i en situasjon som er spesiell for oss alle, og myndighetene mangler kunnskap om hvordan tiltak som er satt i verk for å hindre smitte, påvirker livet i familiene.

For alle deltakere i FamilieForSK har vi allerede samlet inn en del informasjon om hvordan livet i familiene var før koronapandemien startet. Når vi setter denne informasjonen sammen med informasjonen vi får fra deltakerne om hvordan de hadde det våren 2020 og desember 2020, vil vi kunne gi myndighetene gode råd om hvilke familier, barn og unge som trenger ekstra hjelp dersom en lignende situasjon oppstår senere, og hva slags hjelp familier trenger. For det er ikke alltid så lett å vite på forhånd hvordan en situasjon som dette vil påvirke ulike barn og ulike familier. Forhåpentligvis kan vi sammen bidra til at vi som samfunn blir bedre rustet til å takle lignende situasjoner i fremtiden.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om FamilieForSK-studien eller om deltakelsen: