Hopp til innhold

Artikkel

FamilieForSK i "koronaens tid"

Publisert

Vi har kastet oss rundt og rigget oss for å høre med dere om hvordan den nye hverdagen under koronaepidemien er for alle som deltar i FamilieForSK.

Vi har kastet oss rundt og rigget oss for å høre med dere om hvordan den nye hverdagen under koronaepidemien er for alle som deltar i FamilieForSK.


Her er FamilieForSK – gjengen som har morgenmøte på videochat.
Her er FamilieForSK – gjengen som har morgenmøte på videochat.

Koronatid betyr ekstra travle dager og litt kaos for oss i FamilieForSK, som for så mange andre. Det tok ikke mange timene med kombinert hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage før vi skjønte at nå måtte vi jammen finne ut hvordan det går med alle deltakerne i studien vår i denne unntakstilstanden! Vi har alle erfart at denne tiden kan være utfordrende uansett hvor stor eller liten familie man har. For noen betyr kanskje den “nye hverdagen” at man har mer tid enn ellers, for andre er dagene nå travlere enn noen gang. Uansett er det en stor overgang for både voksne og barn når så mange av hverdagens rutiner plutselig forsvinner fra den ene dagen til den andre.

Derfor har vi de siste dagene kasta oss rundt og rigget oss for å høre hvordan den nye hverdagen er for alle som deltar i FamilieForSK. Vi håper dere vil hjelpe oss slik at vi kan finne ut hvordan både foreldre, barn og ungdom i familiene har det nå. Ved å samle erfaringer fra mange ulike familier kan vi finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer så bra nå, og gi myndighetene råd om hvordan de kan lage bedre beredskapsplaner framover.

Hva betyr dette for deg som deltar i FamilieForSK?

Dere i familien deltar på samme måte som tidligere: Foreldre og ungdom svarer på et spørreskjema, mens barn over 8 år blir intervjuet. Både spørreskjemaet og intervjuet er betydelig kortere enn da dere deltok forrige gang. For alle vil det være en del spørsmål du kjenner igjen fra forrige gang du deltok, men også noen egne spørsmål som handler om hvordan livet i familien din er nå mens skoler og barnehager er stengt.

Du som er voksen får i disse dager tilsendt et nytt spørreskjema. Det er viktig å svare på dette skjemaet så raskt som mulig, fordi vi gjerne vil ha et «øyeblikksbilde» fra perioden med strenge tiltak, og per nå vet vi ikke hvor lenge dette vil vare.

Du som er ungdom fra 12 år og oppover: Dersom foreldrene dine har sagt ja til at du kan delta, vil du få lenke til spørreskjemaet sendt til mobilen din sammen med et informasjonsskriv. Når du har svart på spørreskjemaet får du et kinogavekort som takk for hjelpen. Denne gangen er det viktig at skjemaet besvares raskt, og helst før skolen din åpner igjen. Se informasjonsark her.

Du som er barn mellom 8 og 12 år kan bli intervjuet over video. Dette fungerer på samme måte som en Facetime-samtale, og en intervjuer vil ringe deg opp til et tidspunkt hun eller han har avtalt med en av foreldrene dine. Vi vil at du sitter et sted for deg selv når du blir intervjuet, så du ikke blir forstyrret av andre. 

Hva skal vi bruke svarene til?

Alle som deltar i FamilieForSK bidrar til at vi får mer kunnskap om hva som skal til for at ulike barn og ulike familier skal ha det best mulig. Akkurat nå befinner vi oss i en situasjon som er ny for oss alle, og myndighetene mangler kunnskap om hvordan stengte skoler og barnehager, og andre tiltak som er satt i verk for å hindre smitte, påvirker livet i familiene.

For alle deltakere i FamilieForSK har vi allerede samlet inn en del informasjon om hvordan livet i familiene var før koronapandemien startet. Når vi setter denne informasjonen sammen med informasjonen vi får fra deltakerne om hvordan de har det nå, vil vi kunne gi myndighetene gode råd om hvilke familier, barn og unge som særlig trenger ekstra hjelp dersom en lignende situasjon oppstår en annen gang, og hva slags hjelp familier trenger. For det er ikke alltid så lett å vite på forhånd hvordan en situasjon som dette vil påvirke ulike barn og ulike familier. Forhåpentligvis kan vi sammen bidra til at vi som samfunn blir bedre rustet til å takle lignende situasjoner i fremtiden.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om FamilieForSK-studien eller om deltakelsen: familieforsk@fhi.no