Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barns reaksjoner på hjemmeskole og sosial isolasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barns reaksjoner på hjemmeskole og sosial isolasjon

Artikkel

Barns reaksjoner på hjemmeskole og sosial isolasjon

Koronasituasjonen endret samfunnet vårt og har hatt stor inngripen i hverdagen. Vi ønsket å finne ut mer om hvordan barna reagerte på denne nye hverdagen.

Colourbox.com
Colourbox.com

Koronasituasjonen endret samfunnet vårt og har hatt stor inngripen i hverdagen. Vi ønsket å finne ut mer om hvordan barna reagerte på denne nye hverdagen.


Med økonomisk støtte fra Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir), brukte vi her barnas besvarelser fra den første korona-runden i FamilieForSK. Dette var besvarelser som ble gitt under den første nedstengningen av landet, i perioden fra 12. mars til 31. mai 2020. Resultatene er publisert i en artikkel i det europeiske tidsskriftet European Journal of Child and Adolescent Psychiatry.

For barna innebar nedstengingen mindre kontakt med venner, bortfall av faste rutiner knyttet til skole og fritidsaktivitet og mer tid hjemme med foreldre. Forskerne i FamilieForSK undersøkte hvordan barns opplevelse av hjemmeskole, familieuro, skjermtid, savn av venner og bekymringer for smitte hadde sammenheng med hvordan de reagerte på nedstengingen, våren 2020. Forskerne undersøkte tre ulike typer reaksjoner hos barna; deres emosjonelle reaksjoner (som tristhet og redsel); somatiske/kognitive reaksjoner (som konsentrasjonsvansker og søvnproblemer) og bekymringsreaksjoner (som bekymring for familiens framtid).

Resultatene viste at barna opplevde at deres emosjonelle reaksjoner hadde minsket, mens deres somatiske/kognitive reaksjoner hadde økt når de sammenlignet disse med før nedstengingen. Barn var derfor generelt mindre triste og redde, men rapporterte samtidig om mer konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Resultatene viste videre at hvordan barna reagerte på nedstengingen både hang sammen med hvordan barna opplevde hjemmeskolen, hvor mye konflikter og uro det var i familien under nedstengingen, engstelse og savn etter venner. Uro i familien under nedstengingen var den eneste Covid-19-faktoren som hang sammen med alle de tre reaksjonstypene. Flere av sammenhengene var noe sterkere for eldre barn sammenlignet med yngre.

Denne studien gir kunnskap om effekten av hjemmeskole og sosial isolasjon under Covid-19 på barns reaksjoner, forteller Linda Larsen som er forsker i FamilieForSK. Den tydelige sammenhengen mellom uro i familien og hvordan barna reagerte på pandemien understreker at sårbarhet i familien kan ha hatt stor innflytelse på hvor lett eller vanskelig nedstengingsperioden ble for barn og unge. Denne effekten kan ha blitt forsterket av at hjelpetjenester for denne gruppen var mindre tilgjengelige under pandemien, avslutter Linda.

Referanse

Larsen, L., Helland, M. S., & Holt, T. (2020, November 25). The impact of school closure and social isolation on children in vulnerable families during COVID-19: A focus on children’s reactions.