Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Anbefaler ny kortskala for å undersøke konflikter mellom foreldre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Anbefaler ny kortskala for å undersøke konflikter mellom foreldre

Artikkel

Anbefaler ny kortskala for å undersøke konflikter mellom foreldre

I denne artikkelen har forskerne i FamilieForSK oversatt et kartleggingsverktøy for å undersøke foreldrekonflikter, Conflict and Problem-solving Scales (CPS), til norsk. De har utviklet en kortskala som fungerer godt for både foreldre som bor sammen og de som bor hver for seg. Forskerne anbefaler denne kortskalaen for bruk både i forskning og praksis i Norge.

Delene av CPS

I denne artikkelen har forskerne i FamilieForSK oversatt et kartleggingsverktøy for å undersøke foreldrekonflikter, Conflict and Problem-solving Scales (CPS), til norsk. De har utviklet en kortskala som fungerer godt for både foreldre som bor sammen og de som bor hver for seg. Forskerne anbefaler denne kortskalaen for bruk både i forskning og praksis i Norge.


Gode og validerte kartleggingsverktøy kan bidra til å gi tilpasset hjelp til familier og er til nytte i arbeidet med å fremskaffe mer kunnskap om foreldrekonflikter. Få anerkjente kartleggingsverktøy for å undersøke foreldrekonflikter har imidlertid tidligere blitt oversatt til norsk eller blitt tilstrekkelig validert for bruk i Norge. FamilieForSK har derfor gjennom flere år arbeidet med å finne gode kartleggingsverktøy for foreldrekonflikt, oversette dem til norsk og teste ut om de fungerer i norske utvalg. Denne artikkelen er publisert i Journal of Family Studies, og arbeidet med den har vært finansiert av både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Norges Forskningsråd.

Ett av kartleggingsverktøyene forskerne har oversatt og testet er strategiskalaene til CPS. Tidligere forskning har vist at det ikke er hvorvidt foreldre krangler eller har konflikter som påvirker barn og foreldre, men hvordan konfliktene utspiller seg. Det er nettopp hvordan foreldre krangler som undersøkes i CPS’ strategiskalaer. Seks ulike strategier undersøkes: 1) Samarbeid, som kan beskrives som atferd som handler om konstruktive tilnærminger og forsøk på å løse konflikten 2) Unngåelse, som er atferd som innebærer at man trekker seg unna eller skifter tema 3) Fastlåsing, som innebærer atferd som kan oppleves som mer fiendtlig avvisning av den andre 4) Involvering av barn, som beskriver atferd der man eksponerer barnet for eller forsøker å dra barnet inn som part i konflikten 5) Verbal aggresjon, som er atferd kjennetegnet av utskjelling eller grov ordbruk og 6) Fysisk vold, enten mot gjenstander eller mot den andre forelderen. Foreldre svarer på hvor ofte de selv og den andre forelderen oppfører under konflikter, og for hver strategi kan det lages egne skårer basert på begge foreldrenes vurdering av hva den ene og den andre forelderen han pleier å gjøre under konflikter. På denne måten kan man få et nyansert bilde av hvordan konflikter mellom foreldrene typisk utspiller seg, og det kan for eksempel brukes til å undersøke hvor mye verbal aggresjon mellom foreldrene man kan anta at barna i en familie eksponeres for.

Denne artikkelen gir særlig to viktige bidrag: 1) Den nye kortversjonen har 18 spørsmål som hver stilles om henholdsvis en selv og den andre forelderen, mens den opprinnelige versjonen bestod av mer enn dobbelt så mange spørsmål. Det er en fordel at kartleggingsverktøy er så kort at det lettere kan brukes i både forskning og praksis uten at det tar så lang tid for deltakere eller foreldre å fylle det ut. 2) CPS er opprinnelig utviklet i USA og har primært vært brukt for å undersøke konflikter mellom foreldre som er gift i USA. Vi har testet ut at kortskalaen fungerer godt i en norsk kontekst, og at den fungerer både for foreldre som bor sammen og for de som bor hver for seg. Det er viktig for forskere, terapeuter og andre som jobber med familier å ha tilgang til kartleggingsverktøy som vi vet at kan brukes på tvers av ulike familietyper i en norsk kontekst.

Delene av CPS

Figur 1. Grafisk illustrasjon av de ulike delene av CPS. CPS ble utviklet for å måle de aspektene ved foreldrekonflikter som antas å være forbundet med størst vansker for både foreldre og barn, og den opprinnelige versjonen er omfattende for nettopp å kunne måle et bredt spekter av konfliktdimensjoner. De ulike aspektene er 1) konfliktstrategier; 2) konfliktomfang; 3) konfliktløsning; 4) konflikttemaer.

Norsk versjon av CPS, inkludert den nye kortversjonen av CPS Strategy Scales (pdf-fil) 

Du kan lese hele artikkelen ved å klikke på lenken i referansen: 

Referanse

Maren Sand Helland, Tonje Holt, Kristin Gustavson, Linda Larsen & Espen Røysamb (2021) Validation and short-form development of Conflict and Problem-solving Strategy Scales, Journal of Family Studies, DOI: 10.1080/13229400.2021.1981977