Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bli med i Drikkevannsstudien!»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bli med i Drikkevannsstudien!

Artikkel

Bli med i Drikkevannsstudien!

Hvis du takker ja til å delta i studien er du med på å sikre deg selv og andre trygt drikkevann i fremtiden. Her får du informasjon om hvordan du takker ja til å delta, hvilke bidrag vi trenger fra deg, og hva vi bruker informasjonen din til.

Barn gir et glass med vann til en voksen
Colourbox.com

Hvis du takker ja til å delta i studien er du med på å sikre deg selv og andre trygt drikkevann i fremtiden. Her får du informasjon om hvordan du takker ja til å delta, hvilke bidrag vi trenger fra deg, og hva vi bruker informasjonen din til.


Innhold på denne siden

Et tilfeldig utvalg personer i alderen 0-80 år fra hele Norge inviteres til å delta i en spørreundersøkelse om drikkevann og diaré/oppkast (magesyke).

Jeg har fått invitasjon og informasjonsskriv i posten - hvordan kan jeg bli med i studien?

Noen dager etter at du har mottatt invitasjonen og informasjonsskrivet blir du oppringt av Norsk Gallup som spør om du vil takke ja eller nei til å delta i studien. Det er Norsk Gallup som gjennomfører spørreundersøkelsen på vegne av oss i Folkehelseinstituttet.

For deltagere under 16 år

Når en deltaker er under 16 år, må samtykkesvarslippen nederst på invitasjonsskrivet signeres av begge foresatte og sendes til Norsk Gallup for at barnet skal kunne delta. Hvordan svarslippen skal fylles ut og hvor den skal sendes, står det mer om i informasjonsskrivet til potensielle deltakere under 16 år (pdf).

Hvis barnet er under 16 år, får han/hun først en SMS med lenke til spørreskjemaet etter at vi har mottatt den signerte samtykkesvarslippen fra foresatte. 

Jeg har takket ja til å delta - hva skjer nå?

Kartleggingsskjema

Sier du ja til å delta, så får du først tilsendt en SMS med lenke til et kartleggingsskjema som inneholder spørsmål om husholdning, kosthold, kjøkkenhygiene, vannkonsum og magesyke. Du velger selv om du vil svare på mobil, nettbrett eller datamaskin.

Du får også tilsendt SMS med lenke til samme skjemaet på slutten av studien. 

Månedlige SMS-spørsmål

Etter å ha svart på kartleggingspørreskjemaet vil du én gang i måneden de neste 12 månedene motta en SMS med enkle spørsmål om hvor mye vann du har drukket det siste døgnet, og om du har vært magesyk den siste måneden. Dersom du har vært syk, vil du få spørsmål om hvilke symptomer du hadde og hvor lenge de varte.

I og med at spørsmålet om hvor mye vann du/barnet ditt har drukket de siste 24 timene kan være vanskelig å svare på, vil vi sende deg en påminnelse om dette 24 timer i forkant.

Hva vil det si å være magesyk?

I denne undersøkelsen er det kun forbigående diaré og/eller oppkast (også kalt magesyke) som vil kartlegges. Andre sykdommer studeres ikke. Det å være magesyk vil si at du får plutselig løs avføring, enten alene eller i tillegg til kvalme, oppkast, magesmerter og feber.

Du skal krysse av for ja på spørsmålet om du har hatt magesyke, selv om du kun har hatt én løs avføring. Dersom du krysser av for at du har hatt magesyke i løpet av de siste 28 dagene i det månedlige spørreskjemaet, vil du få spørsmål om antall ganger du har vært på toalettet med løs avføring i løpet av ett døgn.

Hvordan kan vi vite at det er drikkevannet som er årsaken til magesyken?

Du vet kanskje hvorfor du har vært magesyk foregående måned og stusser over at det ikke er noen steder du kan formidle dette til oss?

Grunnen til at vi ikke kartlegger alle mulige årsaker til magesyke er at studien er designet slik at dette ikke er nødvendig. For å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge bruker vi avanserte statistiske metoder. Vi beregner forskjell i risiko for hvert ekstra glass vann, det vil si forskjell i risiko mellom de som drikker 0 glass vann per dag og de som drikker 1 glass vann, de som drikker 1 glass og de som drikker 2 glass, de som drikker 2 glass og de som drikker 3 glass osv.

Ettersom magesyketilfellene vil bli sammenlignet opp mot hvor mye vann som drikkes, er det derfor strengt tatt ikke nødvendig å kartlegge andre grunner til at deltakerne blir magesyke.

Hva bruker vi informasjonen din til?

Vi vet at mange blir syke av drikkevannet hvert år, men siden folk flest ikke går til lege ved forbigående diaré har vi bare kunnet gjette oss frem til hvor mange dette gjelder. Ved hjelp av din deltagelse kan vi få kartlagt hvor mange i Norge som blir syke av forbigående magesyke hvert år.

Hvordan håndterer vi informasjonen du gir oss?

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysninger vil bli avidentifisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.

Trekning av iPad

Din deltakelse er svært viktig for å opprettholde trygt drikkevann i fremtiden. Alle deltakerne i studien vil derfor være med i trekningen av ti iPad-er som vi deler ut.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller ønsker å trekke deg fra studien, kan du kontakte prosjektleder Camilla Svendsen på e-post eller telefon 21 07 63 23.

Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg/barnet ditt fra studien uten å oppgi grunn. Du kan også kreve å få slettet innsamlede opplysninger om deg/barnet ditt.

Ved tekniske problemer kan du kontakte Norsk Gallup på 800 84 700.