Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Cohort of Norway (CONOR)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Cohort of Norway (CONOR)

Artikkel

Tilgang til data fra Cohort of Norway (CONOR)

CONOR er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske helseundersøkelser som ble gjennomført i perioden 1994-2003. Det kan søkes om tilgang til data.

CONOR er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske helseundersøkelser som ble gjennomført i perioden 1994-2003. Det kan søkes om tilgang til data.


CONOR er både betegnelsen på en samling helsedata og blodprøver, og et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.  Les om etableringen av CONOR og materialet:

Helseopplysninger fra CONOR kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene:

Søkere som ønsker å låne data fra CONOR må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. CONOR forvaltes med hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser:

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra CONOR, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Slik søker du om data

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no:

Ved søknad om data fra CONOR må det legges ved en utfylt bestillingsseddel for ønskede variabler. Dette gjøres ved å velge ut de variablene som vurderes å være nødvendige for prosjektet i oversikten her. 
 
Utvalget gjøres ved å legge enkelte eller grupper av variabler til handlekurven. Når utvalget av ønskede variabler er fullført, lastes handlekurven ned i et Excel-ark ved å trykke på den grønne pila øverst i høyre hjørne. Dette Excel-arket skal legges ved søknadsskjemaet. 
 
Du finner generell informasjon om søknadsprosessen, forutsetninger for datautlevering og andre opplysninger du trenger for å få tilgang til data fra Folkehelseinstituttet her:
 

Søknader om biologisk data

Grunnet utarbeiding av nye rutiner for utlån av biologisk datamateriale er det på nåværende tid ikke mulig å søke om biologiske data fra CONOR. Nettsidene vil oppdateres i tråd med etableringen av de nye rutinene, og informasjon om søknadsprosessen vil bli tilgjengeliggjort. 

Svarfrister for utlevering

CONOR har en frist på 30 virkedager for utlevering av ikke-sammenstilte data, og 60 virkedager for utlevering av sammenstilte data. 
 
Fristen beregnes fra det tidspunkt komplett søknad foreligger og saksbehandler har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler. 

Fakturering

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra CONOR. 
 
Det påløper en kostnad på kr. 10 000 per prosjekt, også for prosjekter fra institusjonene som har bidratt til CONOR-databasen. 

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse ved publisering

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra CONOR skal oppgi Cohort of Norway eller CONOR som kilde.

Kontakt 

Bruk kontaktskjemaet vårt dersom du har behov for å komme i kontakt med oss.