Hopp til innhold

Artikkel

Om CO-CREATE-studien

Publisert

CO-CREATE-studien ledet av Folkehelseinstituttet, skal finne ut hvordan samfunnet kan legge til rette for at europeisk ungdom skal velge et sunt kosthold og en aktiv livsstil.

Gutt som spiser
Photo: Shutterstock

CO-CREATE-studien ledet av Folkehelseinstituttet, skal finne ut hvordan samfunnet kan legge til rette for at europeisk ungdom skal velge et sunt kosthold og en aktiv livsstil.


CO-CREATE-studien skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. Ungdommer skal involveres i alle deler av prosjektet, slik at hovedmålgruppens perspektiv blir ivaretatt. Folkehelseinstituttet skal lede prosjektet.

I samarbeid med ungdommen selv, og med forskere fra 14 institusjoner i Europa, Sør-Afrika, Australia og USA, skal prosjektet se på hvordan samfunnet kan tilrettelegges for at overvekt og fedme skal bli et mindre problem blant ungdom i fremtiden enn det er i dag.

Prosjektet er en del av en større satsing for å redusere overvekt og fedme hos barn og unge i EU, som har bevilget 97 millioner kroner til prosjektet gjennom sitt forskningsprogram Horizon 2020.