Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til deltakerne i Cann2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til deltakerne i Cann2021

Artikkel

Informasjon til deltakerne i Cann2021

Deltakere i Cann2021 mottok et informasjonsskriv på mail i forkant av undersøkelsen. Siden undersøkelsen er anonym, var det ikke nødvendig å underskrive en egen samtykkeerklæring.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Deltakere i Cann2021 mottok et informasjonsskriv på mail i forkant av undersøkelsen. Siden undersøkelsen er anonym, var det ikke nødvendig å underskrive en egen samtykkeerklæring.


Informasjon til deltakere i Cann2021 i PDF-format

Undersøkelsen dere nå blir spurt om dere vil være med i heter Cann2021. Dette er en stor undersøkelse med elever fra 35 videregående skoler i hele landet og den handler i hovedsak om cannabis. Vi ønsker å høre dine erfaringer, meninger, holdninger og kunnskaper om cannabisrelaterte tema. Svarene du gir er viktige forskningen om cannabis og vi gir derfor penger som klassen som takk for innsatsen!

Deltakelse er frivillig. Dersom du ikke vil delta, vil læreren gi deg andre skoleoppgaver. Hvis det er enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på, kan du hoppe over disse og gå videre til neste. Det er ingen riktige eller gale svar i skjemaet, svar det som passer best for deg. Du kan også endre svarene underveis, så lenge du ikke har trykket på «send» på siste side. Ikke lukk nettleseren før du har trykket på «send» knappen.

Ingen på skolen kan se svarene dine. Heller ikke foreldrene dine, venner, helsesøster, politi eller andre myndighetspersoner vil få vite hva du har svart. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for undersøkelsen og behandlingen av data. Forskerne som skal analysere dataene, vil behandle disse strengt konfidensielt og i tråd med regelverket for personvern (Personvernombud@fhi.no).

Læreren vil hjelpe deg hvis du har noen spørsmål. Hvis du trenger å snakke om noen av temaene som kommer opp i løpet av undersøkelsen, vil helsesøster ved skolen være tilgjengelig. Du kan også ta kontakt med Rustelefonen (www.rustelefonen.no) eller Kors på halsen (https://korspaahalsen.rodekors.no), som begge er helt anonyme samtaletjenester for ungdom.

Etter at du har besvart skjemaet, vil du bli spurt om to ting:

  1. Om vi kan få kontakte deg igjen for å gi informasjon om en oppfølgingsundersøkelse. Vi ønsker nemlig å dybdeintervjue enkelte av dere som deltar i hovedundersøkelsen og vi kan tenke oss å be en del av dere fylle ut et nytt spørreskjema om et års tid. Dette vil i tilfelle foregå utenom skoletid og du vil få 300 kroner for å delta. Det eneste du bestemmer deg for i denne omgang er om du vil gi oss mulighet til å kontakte deg igjen, ikke om du faktisk vil delta på noe mer – det bestemmer du siden. Kan vi få kontakte deg, ber vi om epost og telefonnummer.
  2. Om vi får koble svarene du gir i dette skjemaet til opplysninger som kan finnes om deg i offentlig registre. Dette er registre om arbeid, inntekt, utdanning, helse og kriminalitet, dvs. Statistisk Sentralbyrås registre over inntekt, utdanning, arbeid og kriminalitet og Norsk Pasientregister, eid av Helsedirektoratet. Hensikten med å koble opplysningene vil være å undersøke hvordan ungdoms rusmiddelbruk, erfaringer, holdninger og synspunkter på sikt er forbundet med utdanning, arbeid, inntekt, helse og lovbrudd, og vi vil kun hente ut data som er relevante for disse problemstillingene. For å kunne koble til slike registre, vil vi trenge fødselsnummeret ditt (fødselsdato).

Viktig å merke seg: Selv om du sier ja til å bli kontaktet igjen og/eller samtykke til at svarene dine kan kobles mot registerinformasjon, kan du når som helst ombestemme deg. Du behøver ikke å oppgi noen begrunnelse for det. Da tar du kontakt med oss ved å sende mail til Cann2021@fhi.no eller går inn på hjemmesiden for prosjektet (www.fhi.no/prosjekter/Cann2021) og avmelder deg der. Alle data om deg vil da bli slettet.

Lykke til, og tusen takk for at du deltar!