Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Om Campus & korona-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Campus & korona-studien

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Om Campus & korona-studien

Publisert

Det er knyttet betydelig usikkerhet til virkningene av mange av de inngripende smitteverntiltakene som iverksettes for å begrense omfanget av covid-19-pandemien. Både den smittedempende effekten og andre konsekvenser er det til dels stor uenighet om, både i Norge og ellers i verden. Det er derfor behov for mer og bedre kunnskap om konsekvensene av disse tiltakene.

tomt campus
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er knyttet betydelig usikkerhet til virkningene av mange av de inngripende smitteverntiltakene som iverksettes for å begrense omfanget av covid-19-pandemien. Både den smittedempende effekten og andre konsekvenser er det til dels stor uenighet om, både i Norge og ellers i verden. Det er derfor behov for mer og bedre kunnskap om konsekvensene av disse tiltakene.


Universiteter og høyskoler må balansere studentenes behov for fysisk tilstedeværelse i undervisningen, med mulig økt risiko for spredning av covid-19. Alternativet til fysisk undervisning er å tilby digital undervisning.

Mål

Formålet med undersøkelsen er å finne ut om det er høyere risiko for koronavirusinfeksjon (covid-19) blant studenter som får mest undervisning på campus, sammenlignet med studenter som får mest undervisning digitalt.

Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom fysisk undervisning og fornøydhet med undervisning, livskvalitet og læringsutbytte.

Studentene som deltar i undersøkelsen bidrar til viktig kunnskap for videre planlegging av tiltak som kan begrense spredning av sykdommen covid-19.

Tidsplan

Studien går gjennom høstsemesteret og avsluttes i desember 2020. Deltakerne mottar korte spørreskjema hver 14. dag. Resultater forventes omkring årsskiftet 2020/2021.

Gjennomføring

Vi har invitert alle universitet og høgskoler i Norge til å delta, og 14 har takket ja. Lærestedene har gitt oss kontaktinformasjon til studenter sine, og vi sender invitasjoner om å delta i studien til studentene ved hjelp av e-post eller SMS.

I e-posten/SMS ber vi studentene logge seg på en nettside (nettskjema.no) via Feide eller ID-porten. Der får de informajson om studien og blir de spurt om de samtykker til å delta i undersøkelsen. Dersom de sier ja går de videre til selve spørreskjemaet, som tar noen få minutter å besvare.

Studenter som deltar i studien mottar deretter en lenke til spørreskjema hver 14. dag gjennom høstsemesteret 2020. De påfølgende spørreskjemaene er mye kortere enn det første, og tar bare et par minutter å besvare.

Skjemaene inneholder spørsmål om blant annet omfanget av digital og fysisk undervisning, og om de har tatt covid-19-test, og hva testen eventuelt viste. Videre spør vi deltakerne om en del risikofaktorer for covid-19, og en del bakgrunnsinformasjon som trengs for å vurdere om studenter som får mye digital undervisning er sammenliknbare med studenter som får mye fysisk undervisning.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet og forhåndsgodkjent det [172155].

Studien er vurdert av Norsk Senter for Forskningsdata (nsd.no) med tanke på personvern og datasikkerhet. Alle deltagere må samtykke til å delta ved å fylle ut et samtykkeskjema.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Atle Fretheim på .

Innhold på denne siden