Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Om BraPust

Publisert Oppdatert

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre. BraPust er en del av et større delprosjekt, CASPAR (Causal Pathways of Asthma), basert på Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


Har du funnet en feil?

Hva er BraPust?

I 2013 inviterte vi et utvalg barn til å delta i en ny datainnsamling, BraPust. De som har blitt invitert er bosatt i Hordaland, Rogaland, Oslo og Akershus og Østfold. De er fylt 7 år, og de er alle deltagere i MoBa. BraPust gjennomføres i samarbeid med Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Norges idrettshøyskole. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Datatilsynet.

Hvorfor får vi astma og allergi?

Grunnlaget for at noen utvikler astma og allergi kan legges tidlig i livet. Forskningsprosjektet BraPust skal undersøke betydningen av ulike stoffer vi utsettes for gjennom kosthold og miljø i fosterlivet og de første leveårene.

For noen barn som får astma og allergi, kan endringer i for eksempel immunforsvaret som oppstår før de blir født bidra til utvikling av sykdom.

Mål for BraPust

Målet med BraPust er å få mer kunnskap om hvordan kosthold og miljøfaktorer kan påvirke risikoen for astma og allergi.

Hvordan skal forskerne jobbe? 

Forskerne skal blant annet måle nivåene av omega-3, vitamin A, D og E, kotinin og folat i mors blod under graviditeten, og undersøke hvordan disse kan påvirke utvikling av luftveisplager. Forskerne er opptatt av epigenetiske mekanismer. Det innebærer at «aktiviteten» til et gen påvirkes uten at selve genet forandres, og denne endringen i genets aktivitet kan for eksempel øke risikoen for senere utvikling av astma og allergi.

Studien tar utgangspunkt i MoBa. Den omfatter også et spørreskjema som følger opp barna når de er sju år, måling av kostholds- og miljøfaktorer i blodet til mødre på rundt 3500 av barna i MoBa og epigenetiske analyser av arvematerialet fra rundt 2000 av barna. Forskerne vil også gå i dybden for å se på utviklingen av ulike typer av astma og allergi, fra spedbarn med luftveisplager og symptomer på astma til allergisk astma som kan opptre først i skolealder. Datainnsamlingen i BraPust, spørreskjemaopplysninger fra MoBa gjennom svangerskapet og tidlig barnealder og informasjon fra spørreskjemaet ved sju års alder, sammen med opplysninger om bruk av astmamedisiner fra Norsk reseptregister, gir en unik mulighet til dette.

Samarbeidspartnere

Prosjektet bygger på et etablert samarbeid med National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA. Flere stipendiater og post doc både i Norge og i USA er tilknyttet prosjektet.