Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til deg som er invitert til å delta i studie om kroniske plager etter flåttbitt (kronisk borreliose) (BorrSci)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til deg som er invitert til å delta i studie om kroniske plager etter flåttbitt (kronisk borreliose) (BorrSci)

Artikkel

Informasjon til deg som er invitert til å delta i studie om kroniske plager etter flåttbitt (kronisk borreliose) (BorrSci)

Vi har begrenset kunnskap om hvor utbredt kronisk borrelise er, og hvilke symptomer og sykdomstegn pasientene har. Det ønsker Folkehelseinstituttet å undersøke. Vi er derfor i gang med å rekruttere personer som lider av kroniske plager etter flåttbitt til å delta i en studie om kronisk borreliose.

Bilde av flått som suger blod
Flåttbitt. Foto: Colourbox.com

Vi har begrenset kunnskap om hvor utbredt kronisk borrelise er, og hvilke symptomer og sykdomstegn pasientene har. Det ønsker Folkehelseinstituttet å undersøke. Vi er derfor i gang med å rekruttere personer som lider av kroniske plager etter flåttbitt til å delta i en studie om kronisk borreliose.


Innhold på denne siden

Har du fått invitasjon til å delta? Invitasjonen er sendt ut via SMS fra Folkehelseinstituttet og lyder som følger:

«Hei. Har du kroniske plager etter flåttbitt? Bli med i vår studie om borreliose: www.fhi.no/studier/borrsci/d/?In<løpenummer> Hilsen Folkehelseinstituttet».

Studien er dessverre ikke åpen for andre enn de inviterte.

NB! Invitasjonen gjelder fram til 20. februar 2020.

Hva er kronisk borreliose?

Kronisk borreliose brukes som betegnelse på vedvarende plager pasienter opplever etter et flåttbitt, etter antatt flåttbitt, eller hos pasienter som har vedvarende plager etter behandling av bekreftet Lyme borreliose.

Jeg har fått invitasjon − hvordan kan jeg bli med i studien?

Selv om du har fått invitasjon, må vi vite om du tilfredsstiller kriteriene for å delta i undersøkelsen. Hovedkriteriet er at du er over 18 år gammel og har hatt plagsomme symptomer i minst 6 måneder, og at du eller fastlegen din mener disse symptomene har sammenheng med borreliose eller annen flåttbåren infeksjon. Vi ber deg derfor om å svare på noen korte spørsmål om dine plager via et enkelt elektronisk spørreskjema (se lenke til spørreskjemaet nederst i dette avsnittet).

I spørreskjemaet ber vi også om at du oppgir navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse. Det er kun de som jobber med studien som vil ha tilgang til ditt svar.

Dersom du tilfredsstiller kriteriene for deltakelse, vil du fra spørreskjemaet automatisk komme til en nettside som inneholder mer detaljert informasjon om studien og et samtykkeskjema for eventuell videre deltakelse i studien. Samtykkeskjemaet returneres enklest elektronisk via bank-ID. Dersom du heller vil ha tilsendt informasjon om studien og samtykkeskjema med ferdig frankert returkonvolutt på papir i posten, kan du krysse av for det på nettsiden.

Jeg har takket ja til å delta i studien – hva skjer nå?

Svare på spørreskjema

Sier du ja til å delta i studien (via samtykkeskjema), ber vi deg svare på et spørreskjema som inneholder spørsmål relatert til din helse. Du velger selv om du vil ha spørreskjemaet tilsendt på e-post, SMS, e-post og SMS, eller brev.

Det tar 15-20 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Avgi blodprøve

Vi kommer også til å be deg om å avgi en blodprøve for videre laboratorieanalyser. Vi sender deg blodprøveglass med returkonvolutt som du kan ta med til din fastlege som tar blodprøven.

Du må selv betale for konsultasjonen hos fastlegen.

Klinisk informasjon vil vi innhente ved å henvende oss til din fastlege. Vi vil undersøke blodprøven din mot en rekke ulike mikrober som kan tenkes overføres via flåttbitt. Eventuelle prøveresultater som krever oppfølging og videre utredning vil bli sendt til din fastlege.

Hvordan håndterer vi informasjonen om deg?

Alle helseopplysningene du gir oss via spørreskjemaer og resultater fra blodprøveanalysene dine vil bli kodet, det vil si behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte personidentifiserende opplysninger. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til koden og som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og godkjent av personvernombud angående GDPR (personvernforordningen).

Hva bruker vi informasjonen din til?

I denne studien ønsker Folkehelseinstituttet å få en oversikt over hvor vanlig kronisk borreliose er, kartlegge symptomer og sykdomstegn på kronisk borreliose og analysere blodprøver for å påvise eventuelle flåttoverførte infeksjoner.

Resultatene fra studien vil bli publisert i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter og på Folkehelseinstituttets og Flåttsenterets nettsider.

Hvordan rekrutterer vi deltakerne?

For å få et objektivt mål på hvor utbredt kronisk borreliose er i Norge, sender vi ut en SMS til et stort antall tilfeldig utplukkede norske innbyggere over 18 år med spørsmål om de har kroniske plager etter flåttbitt. Ved hjelp av statistisk beregning har vi kommet fram til at vi må sende ut SMS til 270 000 innbyggere for å få et representativt svar. Deretter ønsker vi å invitere de som tilfredsstiller kriterier for deltakelse om å delta videre i studien ved å svare på et spørreskjema, samt om å avgi en blodprøve for videre laboratorieanalyse.

Hvem er ansvarlig for studien?

Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører og er ansvarlig for denne studien, i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, Flåttsenteret og Sørlandet sykehus. Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt, BorrSci-prosjektet.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om studien, kan du kontakte Audun Aase som er prosjektleder for studien. Send han en e-post: eller kontakt han på telefon: 21 07 66 62.

Ønsker du å trekke deg fra studien?

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi grunn. Du kan også kreve å få slettet innsamlede opplysninger og prøvemateriell om deg.

Dersom du ønsker å trekke deg fra studien, kan du kontakte Audun Aase som er prosjektleder for studien. Send han en e-post: eller kontakt han på telefon: 21 07 66 62.