Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon til deltagerne

Publisert

Studien skal undersøke generelle endringer i selve arvestoffet som følge av fars røykevaner i forkant av fødsel. Her kan du lese mer om hvordan studien gjøres og om innsynsrett.

Person som røyker
Illustrasjonsfoto.

Studien skal undersøke generelle endringer i selve arvestoffet som følge av fars røykevaner i forkant av fødsel. Her kan du lese mer om hvordan studien gjøres og om innsynsrett.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal ikke studere hva slags sykdommer dette eventuelt kan føre til. Det skal ikke tas nye blodprøver, og man vil heller ikke motta noen nye spørreskjemaer i forbindelse med dette delprosjektet. Analysene gjennomføres sammen med våre samarbeidspartnere i Canada (Health Canada), og vi studerer:

  • DNA og mikroRNA fra blodprøver tatt fra navlesnoren etter fødsel, dvs barnets blodprøve
  • DNA og mikroRNA fra blodprøver tatt av foreldrene under svangerskapet i forbindelse med ultralydundersøkelsen.

I deltagernes tidligere samtykke til MoBa står det at ingen resultater sendes tilbake til deltagerne. Men dere som deltagere har imidlertid innsynsrett, og kan be om å få opplysninger om dere selv og om konklusjoner fra delprosjekter. Analyseresultatene vil bli slettet 5 år etter publisering og seinest innen 1.1.2030.

Prosjektet er godkjent av den Regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Dersom dere har spørsmål kan du/dere ta kontakt med prosjektleder Kristine B. Gutzkow på E-post: kristine.bjerve.gutzkow@fhi.no  / telefon: 21076338.

Referanser

Brevik A, Lindeman B, Rusnakova V, Olsen AK, Brunborg G, Duale N. Paternal benzo[a]pyrene exposure affects gene expression in the early developing mouse embryo. Toxicol Sci. 2012 Sep;129(1):157-65.

Brevik A.,  Lindeman B,  Brunborg G,  and Duale N. Paternal Benzo[a]pyrene Exposure Modulates MicroRNA Expression Patterns in the Developing Mouse Embryo. Int J Cell Biol. 2012; 2012: 407431.

Linschooten JO1, Verhofstad N, Gutzkow K, Olsen AK, Yauk C, Oligschläger Y, Brunborg G, van Schooten FJ, Godschalk RW. Paternal lifestyle as a potential source of germline mutations transmitted to offspring. FASEB J. 2013 Jul;27(7):2873-9.

Dubrova, Y. E., Grant, G., Chumak, A. A., Stezhka, V. A., and Karakasian, A. N. Elevated minisatellite mutation rate in the post-chernobyl families from Ukraine. Am. J. Hum. Genet. 2002, 71, 801–809