Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vitenskapelige publikasjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vitenskapelige publikasjoner

Artikkel

Vitenskapelige publikasjoner

Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i barnevekststudien.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i barnevekststudien.


Doktorgrad

Biehl AKCM. Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway - an epidemiological study. Universitetet i Oslo; 2014

Vitenskapelige publikasjoner

Spinelli A, Buoncristiano M, Kovacs VA, Yngve A, Spiroski I, Obreja G, Starc G, Pérez N, Rito AI, Kunešová M, Sant'Angelo VF, Meisfjord J, Bergh IH, Kelleher C, Yardim N, Pudule I, Petrauskiene A, Duleva V, Sjöberg A, Gualtieri A, Hassapidou M, Hyska J, Burazeri G, Petrescu CH, Heinen M, Takacs H, Zamrazilová H, Bosi TB, Sacchini E, Pagkalos I, Cucu A, Nardone P, Gately P, Williams J, Breda J. Prevalence of Severe Obesity among Primary School Children in 21 European Countries. Obes Facts. 2019;12(2):244-258. doi: 10.1159/000500436. Epub 2019 Apr 26. PMID: 31030201; PMCID: PMC6547273.

Wills AK, Strand BH, Glavin K, Silverwood RJ, Hovengen R. Regression models for linking patterns of growth to a later outcome: infant growth and childhood overweight. BMC Med Res Methodol 2016;16:9.

Glavin K, Roelants M, Strand BH, Juliusson PB, Lie KK, Helseth S, et al. Important periods of weight development in childhood: a population-based longitudinal study. BMC Public Health 2014;14:8.

Biehl AKCM, Hovengen R, Grøholt E-K, Hjelmesæth J, Strand BH, Meyer HE. Parental marital status and childhood overweight and obesity in Norway: a nationally representative cross-sectional study. BMJ Open 2014;4(6):8.

Biehl AKCM, Hovengen R, Grøholt E-K, Hjelmesæth J, Strand BH, Meyer HE. Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health 2013;13:8.

Biehl AKCM, Hovengen R, Meyer HE, Hjelmesæth J, Meisfjord JR, Grøholt E-K, et al. Impact of instrument error on the estimated prevalence of overweight and obesity in population-based surveys. BMC Public Health 2013;13:6.

Wijnhoven TM, van Raaij JM, Spinelli A, Rito AI, Hovengen R, Kunesova M, Starc G, Rutter H, Sjöberg A, Petrauskiene A, O'Dwyer U, Petrova S, Farrugia Sant'angelo V, Wauters M, Yngve A, Rubana IM, Breda J. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2008: weight, height and body mass index in 6-9-year-old children. Pediatr Obes. 2013 Apr;8(2):79-97. doi: 10.1111/j.2047-6310.2012.00090.x. Epub 2012 Sep 21. Abstract i Pubmed 

Heyerdahl N, Aamodt G, Nordhagen R, Hovengen R. Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted? Tidsskrift for Den norske legeforening 2012;132(9):1080-3.

Rapporter

Hovengen R, Biehl AM, Glavin K. Barns vekst i Norge 2008-2010-2012. Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger. Folkehelseinstituttet; 2014

Hovengen R, Meisfjord JR, Biehl AM, Nordhagen R. Barns vekst i Norge 2008. Høyde, vekt og livvidde målt blant 3.-klassinger. Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2009

Masteroppgaver

Giæver K. Hvordan påvirker bostedets grad av urbanitet og foreldres utdanning forekomsten av barns overvekt og fedme? - En representativ studie blant norske tredjeklassinger. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017.

Liz Ertzeid Ødeskaug, Overvekt og fedme blant tredjeklassinger i Barnevekststudien 2012 – Hvilken betydning har skolestørrelse og fysisk aktivitet og kosthold i skolen, fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, 2013.

Heyerdahl N. Kroppsmasseindeks, overvekt og fedme hos barn i urbane og rurale områder i Norge : en studie blant tredjeklassinger ; Body Mass Index, overweight and obesity among children in urban and rural areas of Norway. Norwegian University of Life Sciences, Ås; 2011.

Foredrag på konferanser

Wills AK, Strand BH, Glavin K, Silverwood RJ, Hovengen R. “Regression models for linking patterns of growth to a later outcome: infant growth and childhood overweight”. Konferanse at Nutrition and Growth conference; Vienna 2016-03-17 - 2016-03-19.

Glavin K, Roelands M, Strand BH, Juliusson PB, Lie KK, Helseth S, et al. Important periods of weight development in childhood: A population based longitudinal study. Konferanse at The 3 International Public Health Nursing Conference; Galway 2013-08-25 - 2013-08-28.

Glavin K, Roelands M, Strand BH, Juliusson PB, Lie KK, Helseth S, et al. Critical periods of weight development in childhood: A population based longitudinal study. Konferanse at Helsesøsterkongressen; Tromsø 2013-04-23 - 2013-04-25.

Biehl AM, Strand BH, Hovengen R, Hjelmesæth J, Grøholt E-K, Meyer H. Adiposity among children in Norway by socioeconomy and urban – rural living. Annet at The 19th European Congress on Obesity; Lyon 2012-05-09 - 2012-05-12.