Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste

Artikkel

Innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste

Informasjon om innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste i Barnevekststudien 2019.

Informasjon om innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste i Barnevekststudien 2019.


TUSEN TAKK for all innsats i forbindelse med innhenting av elektronisk samtykke fra foresatte. 

Det er nå sendt ut lister i posten over hvilke elever vi har mottatt samtykke for hver skole. 

NÅ BER VI DERE OM:

  • Å sjekke listen mot skolens klasselister slik at dere ser hvem av 3. klassingene som det mangler samtykke for (fra en eller begge foresatte).
  • Å ta kontakt med foresatte som ikke har samtykket elektronisk for å gi dem en mulighet til   svare på papirversjonen av samtykkeskjemaet.
  • Dersom foresatte ønsker å samtykke elektronisk via nettskjema, så er det også fortsatt mulig: https://nettskjema.no/a/bv2019-sm.

Når dere kontakter foresatte kan dere enten: 

  1. Be foresatte om å fylle ut skjemaet selv og levere det til skolehelsetjenesten. Vi antar at det kan være hensiktsmessig å samarbeide med kontaktlærer ved skolen om dette.  
  2. Fylle ut skjemaet på vegne av de foresatte. Dette forutsetter at dere forsikrer dere om at de foresatte har mottatt informasjon om betingelsene for deltakelse i studien (dvs. er innforstått med innholdet i informasjonsskrivet). Det er dette som kalles «muntlig samtykke». Husk å fylle inn navn på barnet og foresatte i skjemaet, barnets fødselsdato, samt krysse av for at foresatte har mottatt denne informasjon.  NB! En foresatt kan ikke samtykke på vegne av den andre foresatte.

Dersom dere innhenter samtykke på denne måten signerer dere med navnet deres på samtykkeskjemaet for den enkelte foresatte, som i eksempelet nedenfor:

Eksempel på signatur samtykkeskjema Barnevekststudien

Papirversjonen av det norske og engelske informasjonsskrivet med samtykkeskjemaet kan dere lenke til eller skrive ut, se også lenker under. Kopiunderlag ble også vedlagt i postforsendelsen til dere. Vi viser ellers til prosedyren for innhenting av samtykket.

Dersom den foresatte ikke vil samtykke, krysser dere av for dette på samtykkelisten. Hvis den foresatte sier hun/han allerede har sendt inn samtykke, er dette sannsynligvis sendt inn i tiden etter at vi tok ut samtykkelisten. Kryss i så fall av på samtykkelisten for at de har sendt inn samtykke.

NB! Det er aller viktigst å få innhentet ett samtykke for så mange elever som mulig. Da kan vi bruke målingene som skal utføres (vekt, høyde og livvidde) for å beskrive status og utvikling i barnepopulasjonens vekst. For å kunne bruke dataene til mer inngående analyser stilles det ofte krav om samtykke fra begge foresatte. Vi håper derfor dere har anledning til å prøve å ta kontakt med begge foresatte (unntaket er for de som har eneforsørgeransvar) og invitere dem til å samtykke.  

NB! Husk å fylle ut feltene som dere innhenter papirsamtykker for på «samtykkelistene» dere har fått tilsendt fra oss. Papirsamtykker og kopi av den endelige samtykkelista sender dere til oss etter at dere har gjennomført målingene i november. Vi ber dere bruke de frankerte og adresserte svarkonvoluttene dere har fått fra oss. Husk å klistre en «klistremerkelapp» med skolens GSI-nr på konvolutten (i mappe utdelt på seminar eller i tilsendt perm).