Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon om gjennomføring og materiell til helsesykepleiere

Publisert

Praktisk informasjon og materiell til helsesykepleiere om gjennomføringen av Barnevekststudien 2019.

Jente måler høyde ved vegg
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Praktisk informasjon og materiell til helsesykepleiere om gjennomføringen av Barnevekststudien 2019.


I NOVEMBER KAN DERE STARTE MÅLINGENE AV VEKT, HØYDE OG LIVVIDDE:

Etter at dere har innhentet papirsamtykke, se Informasjon om innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste, fra så mange foresatte som mulig, kan dere starte målingene. Målingene bør være  gjennomført  senest i midten av desember, se Metodebok for skolehelsetjenesten i 2019. Barnevekststudien kan gjøres som en del av de rutinemessige målingene i 3. klasse (jfr. Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling).

Del 1: Vekt, høyde og livvidde skal registreres i Elevskjemaet, og det skal fylles ut et Skoleskjema pr. skole. Skjemaene er elektroniske og er tilrettelagt for pc og nettbrett. Når dere har registrert målingene og fylt ut skoleskjemaet ber vi dere sende oss papirsamtykkene dere har samlet inn og en KOPI av den utfylte, fullstendig samtykkelisten. 

Del 2: Utskrift av helsekortdata fra tidligere høyde- og vektmålinger for elevene kan dere også gjerne sende oss i desember, og senest innen januar 2020. Husk å fylle ut og sende ved oversendelsesskjemaet sammen med utskrift av helsekortene.

Bruk de frankerte og adresserte returkonvoluttene dere har fått utdelt på seminar eller tilsendt når dere sender ting til oss . Husk å klistre på et klistremerke med skolens GSI-nr. Ta kontakt på barnevekststudien@fhi.no dersom dere trenger flere returkonvolutter.

Fagseminarer

Det er avviklet fire fagseminar i august og september. Presentasjoner fra seminarene (pdf-fil):