Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Informasjon om gjennomføring og materiell til helsesykepleiere

Publisert

Jente måler høyde ved vegg
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Praktisk informasjon og materiell til helsesykepleiere om gjennomføringen av Barnevekststudien 2019.


Har du funnet en feil?

Innhenting av informert samtykke fra foresatte til 3. klassingene i september/oktober 2019:

  • Det må innhentes informert samtykke fra foresatte til barna for at studien kan gjennomføres, se beskrivelse i Prosedyre for innhenting av samtykke. Tidligere er det blitt samlet inn på papir, men denne gangen skal det gjøres elektronisk. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten får tilsendt teksten til informasjonsskrivet på e-post fra oss. Vi ber dere sende informasjonsskrivet til alle foresatte i 3. klasse i samarbeid med skolen – enten på e-post eller gjennom skolens meldingssystem. I skrivet vil det være en lenke til samtykkeskjemaet. Foresatte må logge seg inn via ID-porten (brikke eller BankID på mobil) for å fylle ut samtykket.
  • Skolehelsetjenesten vil også bli bedt om å sende en påminnelse til de foresatte om å besvare samtykkeskjemaet, og kontakte dem en gang hvis det er behov for det. Samtykkeskjemaet vil også kunne lastes ned fra nettsiden, og leveres på papir.
  • Vi håper skolehelsetjenesten har mulighet til å informere om undersøkelsen og samtykkeprosedyrene på skolens foreldremøter i forkant av undersøkelsen, og eventuelt legge ut informasjon på skolens og/eller skolehelsetjenestens nettsider, sosiale medier e.l., se tekstunderlag som kan benyttes og tilpasses dette formålet. 

Måling av vekt, høyde og livvidde starter i november

Gjennomføring av undersøkelsen i november:

  • Alle 3. klassingene på skolen inviteres til å delta i undersøkelsen. Barnevekststudien kan gjøres som en del av de rutinemessige målingene i 3. klasse (jfr. Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling).
  • Del 1: Målingene (høyde, vekt og livvidde) kan starte etter at informert samtykke er innhentet. Se Metodebok for skolehelsetjenesten i 2019 for detaljer. Målingene av elevene skal rapporteres til FHI ved bruk av et elektronisk skjema (et skjema for hver elev). I tillegg vil det være et elektronisk skoleskjema som skal fylles ut for hver skole. Skjemaene vil være tilrettelagt for PC og nettbrett.
  • Del 2: Utskrift av helsekortdata for tidligere høyde- og vektmålinger for elevene skal sendes til oss i en ferdigfrankert svarkonvolutt (delt ut på seminar eller tilsendt).

Fagseminarer

Det er avviklet fire fagseminar i august og september. Presentasjoner fra seminarene (pdf-fil):