Hopp til innhold

Artikkel

Hvordan få tilbakebetalt midler fra FHI i Barnevekststudien

Publisert

Slik refunderes reiseutgifter til fagseminar og kompensasjon for deltagelse.

Barn som løper til skolen
Colourbox.com

Slik refunderes reiseutgifter til fagseminar og kompensasjon for deltagelse.


  • Folkehelseinstituttet (FHI) dekker reise på billigste måte for én deltaker på fagseminaret.
  • Skolehelsetjenesten vil motta en kompensasjon på kr 3.000,- per skole. Summen kan brukes etter eget ønske

Reiseutgifter i forbindelse med fagseminar refunderes på følgende måte:

  • 1) Reiseutgifter og utlegg må først dekkes av den enkeltes helsesykepleier arbeidssted/arbeidsgiver (via reiseregning).
  • 2) Deretter må arbeidsstedet/arbeidsgiveren fakturere Folkehelseinstituttet

FHI kan ikke motta faktura fra private. Send helst elektronisk faktura, da er behandlingstiden raskere.

I fakturabeskrivelsen må det fremgå at dette gjelder Barnevekststudien, hvem som har deltatt på fagseminaret og fra hvilken skole.

Ved elektronisk faktura (raskere behandlingstid):

Merk fakturaen med Refusjon reiseutgifter - Barnevekststudien og 4060 PEKA og send den elektronisk til:

Fakturaadresse (EHF): 9908:983744516

Vårt aksesspunkt: Evry

Ved papirfaktura (lengre behandlingstid):

Merk faktura med Refusjon reiseutgifter - Barnevekststudien og 4060 PEKA og send den til:

Folkehelseinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Kompensasjon for deltakelse i og gjennomføring av Barnevekststudien utbetales på følgende måte:

Hver skolehelsetjeneste kompenseres kr 3.000,- for deltakelse og gjennomføring av studien. Faktura for kompensasjon for dette sendes på tilsvarende måte som for reiseutgifter fra skolehelsetjenestens arbeidssted/arbeidsgiver innen 30. november. Det er viktig at vi rekker å betale faktura innen midten av desember 2019.

I fakturabeskrivelsen må det fremgå at dette gjelder Barnevekststudien, og hvilken skole kompensasjonen skal utbetales til.

Ved elektronisk faktura (raskere behandlingstid):

Merk fakturaen med Kompensasjon for deltakelse – Barnevekststudien og 4060 PEKA og send den elektronisk til:

Fakturaadresse (EHF): 9908:983744516

Vårt aksesspunkt: Evry

Ved papirfaktura (lengre behandlingstid):

Merk faktura med Kompensasjon for deltakelse – Barnevekststudien og 4060 PEKA og send den til:

Folkehelseinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim