Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskningsfunn fra Autismestudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forskningsfunn fra Autismestudien

Artikkel

Forskningsfunn fra Autismestudien

Forskningsfunn og vitenskapelige publikasjoner som er basert på data fra Autismestudien.

Illustrasjon over publikasjoner
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningsfunn og vitenskapelige publikasjoner som er basert på data fra Autismestudien.


Kosthold i svangerskapet

Data fra Autismestudien og MoBa er brukt til å studere om autisme-risiko hos barn påvirkes av mors kosthold i svangerskapet. Risikoen for å få barn med autisme var 40 % lavere hos mødre som tok folsyretilskudd tidlig i svangerskapet sammenlignet med mødre som ikke tok slike tilskudd. Folsyretilskudd anbefales til alle kvinner som planlegger å bli gravide fordi det forebygger ryggmargsbrokk. Barna hadde lavere autisme-risiko hvis mødrene tok tilskuddene i tidsrommet fra 4 uker før starten av svangerskapet til 8 uker etter starten av svangerskapet. Funnet beviser ikke at folsyre kan forebygge autisme, men støtter opp under gjeldende anbefalinger om å ta det. Funnet støtter også opp under anbefalingen om at kvinner bør begynne med folsyretilskudd før de blir gravide.

Infeksjoner i svangerskapet

Forskere har brukt blodprøver som ble tatt av mødrene i MoBa til å studere om infeksjoner i svangerskapet påvirker risikoen for å få barn med autisme. De fant ingen sammenheng for infeksjoner som ellers regnes som ugunstige i svangerskapet, det vil si influensa, toksoplasmose, røde hunder og cytomegalovirus. Det var en sammenheng mellom høyt nivå av antistoffer mot herpes simplex-virus type 2 og autisme-risiko. Dette er et funn som må bekreftes i andre studier før man kan si noe om herpesvirus er en risikofaktor for autisme.

Tidlig identifisering av autisme

Det er stor etterspørsel etter spørreskjemaer eller tester som kan oppdage autisme tidlig hos barn. Når slike verktøy brukes systematisk for å identifisere autisme, kalles det for screening. I MoBas spørreskjemaer ved 18 og 36 måneder var screening for autisme lagt inn i spørreskjemaene. Dette viste seg å være lite effektivt. Barna som ble identifisert gjennom screening var i stor grad barn som både hadde autisme og forsinket utvikling. Flertallet av barn med autisme har intellektuelle ferdigheter innenfor normalområdet, og ble ikke plukket opp av screeningen. Vi har derfor liten tro på at tidlig screening er effektivt.

Forekomst og diagnostikk

I journalgjennomgangene har vi vurdert kvaliteten på diagnostikk av autisme i det norske helsevesenet. Den ser ut til å være god. Hvis en lege eller psykolog har stilt en autismediagnose, er 95 % av diagnosene godt dokumentert i journalen. Journalene viser da at barna passer med diagnosekriteriene for autisme. Vi har sammenholdt disse funnene med helseregisterdata som dekker hele befolkningen. Andelene med autismediagnoser i MoBa er ganske lik resten av befolkningen. Vi har anslått at ca. 1,5 % av norske barn får en autismediagnose før de når voksen alder.

Genetiske analyser

Det er gjort såkalt eksomsekvensering av ca. 150 mor-far-barn-trioer fra Autismestudien. Eksomsekvensering er en kartlegging av alle gener som koder for proteiner i kroppen. Dataene inngår i The Autism Sequencing Consortium, som har samlet genetiske data fra mange ulike autismestudier. Resultatene ble publisert i 2020 i tidsskriftet Cell (detaljene står på listen over vitenskapelige artikler). Genetiske data brukes også i PsychGen-prosjektet. PsychGen er et norsk samarbeidsprosjekt som studerer genetiske årsaker til autisme og andre utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Miljøgifter

Data fra Autismestudien brukes i NeuroTox-prosjektet, som studerer betydningen av miljøgifter i svangerskapet for risikoen for utviklingsforstyrrelser og nevrologisk sykdom hos barn.

Vitenskapelige artikler fra Autismestudien

 1. Stoltenberg C, Schjolberg S, Bresnahan M, Hornig M, Hirtz D, Dahl C, Lie KK, Reichborn-Kjennerud T, Schreuder P, Alsaker E, Øyen AS, Magnus P, Surén P, Susser E, Lipkin WI, and the ABC Study Group. The Autism Birth Cohort (ABC): A paradigm for gene-environment timing research. Mol Psychiatry 2010; 15(7): 676-680.
 2. Surén P, Bakken IJ, Aase H, Chin R, Gunnes N, Lie KK, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Øyen AS, Stoltenberg C. Autism spectrum disorder, ADHD, epilepsy and cerebral palsy in Norwegian children. Pediatrics 2012; 130(1): e152-158.
 3. Surén P, Roth C, Bresnahan M, Haugen M, Hornig M, Hirtz D, Lie KK, Lipkin WI, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Davey Smith G, Øyen AS, Susser E, Stoltenberg C. Association between maternal use of folic acid supplements and risk of autism in children. JAMA 2013; 309(6): 570-577.
 4. Surén P, Stoltenberg C, Bresnahan M, Hirtz D, Lie KK, Lipkin WI, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Susser E, Øyen AS, Li L, Hornig M. Early growth patterns in children with autism. Epidemiology 2013; 24(5): 660-670.
 5. Nilsen RM, Surén P, Gunnes N, Alsaker ER, Bresnahan M, Hirtz D, Hornig M, Lie KK, Lipkin WI, Reichborn-Kjennerud T, Roth C, Schjølberg S, Davey Smith G, Susser E, Vollset SE, Øyen AS, Magnus P, Stoltenberg C. Analysis of self-selection bias in a population-based cohort study of autism spectrum disorders. Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27(6): 553-563.
 6. Surén P, Bakken IJ, Lie KK, Schjølberg S, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Øyen AS, Svendsen BK, Aaberg KM, Andersen GL, Stoltenberg C. Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av autism, AD/HD, epilepsi og cerebral parese i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013: 133(18); 1929-1934.
 7. Stenberg N, Bresnahan M, Gunnes N, Hirtz D, Hornig M, Lie KK, Lipkin WI, Lord C, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Surén P, Susser E, Svendsen BK, von Tetzchner S, Øyen AS, Stoltenberg C. Identifying children with autism spectrum disorder at 18 months in a general population sample. Paediatr Perinat Epidemiol 2014; 28(3): 255-262.
 8. Surén P, Gunnes N, Roth C, Bresnahan M, Hornig M, Hirtz D, Lie KK, Lipkin WI, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Susser E, Øyen AS, Davey Smith G, Stoltenberg C. Parental obesity and risk of autism spectrum disorder. Pediatrics 2014; 133: 1-11.
 9. Bresnahan M, Hornig M, Schultz AF, Gunnes N, Hirtz D, Lie KK, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Roth C, Schjølberg S, Stoltenberg C, Surén P, Susser E, Lipkin WI. Association of maternal report of infant and toddler gastrointestinal symptoms with autism: Evidence from a prospective birth cohort. JAMA Psychiatry 2015; 72(5): 466-474.
 10. Mahic M, Mjaaland S, Bøvelstad HM, Gunnes N, Susser E, Bresnahan M, Øyen A-S, Levin B, Che X, Hirtz D, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Roth C, Magnus P, Stoltenberg C, Surén P, Hornig M, Lipkin WI. 2017. Maternal immunoreactivity to herpes simplex virus 2 and risk of autism spectrum disorder in male offspring. mSphere 2017; 2(1): e00016-17.
 11. Mahic M, Che X, Susser E, Levin B, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Stoltenberg C, Chauhan L, Briese T, Bresnahan M, Surén P, Hornig M, Mjaaland S, Lipkin WI. Epidemiological and serological investigation into the role of gestational maternal influenza virus infection and autism spectrum disorders. mSphere 2017; 2(3): e00159-17.
 12. Hornig M, Bresnahan MA, Che X, Schultz AF, Ukaigwe JE, Eddy ML, Hirtz D, Gunnes N, Lie KK, Magnus P, Mjaaland S, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Øyen AS, Levin B, Susser ES, Stoltenberg C, Lipkin WI. Prenatal fever and autism risk. Mol Psychiatry 2018; 23(3): 759-766.
 13. Surén P, Saasen-Havdahl A, Bresnahan M, Hirtz D, Hornig M, Lord C, Reichborn-Kjennerud T, Schjølberg S, Øyen AS, Magnus P, Susser E, Lipkin WI, Stoltenberg C. Sensitivity and specificity of early screening for autism. BJPsych Open 2019; 5: e41, 1–8. doi: 10.1192/bjo.2019.34.
 14. Surén P, Havdahl A, Øyen AS, Schjølberg S, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Bakken IJ, Stoltenberg C. Diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(14); doi: 10.4045/tidsskr.18.0960.
 15. Stenberg N, Schjølberg S, Shic F, Volkmar F, Øyen AS, Besnahan M, Svendsen BK, von Tetzchner S, Thronæs NT, Macari S, Cicchetti DV, Chawarska K, Surén P, Øien RA. Functional outcomes of children identified early in the developmental period as at risk for ASD utilizing the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). J Autism Dev Disord 2020; doi: 10.1007/s10803-020-04539-8.
 16. Satterstrom FK, Kosmicki JA, Wang J, et al. Large-scale exome sequencing study implicates both developmental and functional changes in the neurobiology of autism. Cell 2020; 180(3): 568-584.e23. doi: 10.1016/j.cell.2019.12.036.

Historikk

24.08.2020 Innhold revidert og oppdatert