Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om ATHLETE Ung og Miljø»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om ATHLETE Ung og Miljø

Artikkel

Om ATHLETE Ung og Miljø

Kunnskapen vi får fra studien ATHLETE Ung og Miljø er et viktig utgangspunkt for å kunne si noe om når i et livsløp det kan være best å sette inn tiltak for å minske eksponering for miljøfaktorer på en slik måte at man reduserer faren for utvikling av sykdom.

oneinchpunch/Shutterstock.com
oneinchpunch/Shutterstock.com

Kunnskapen vi får fra studien ATHLETE Ung og Miljø er et viktig utgangspunkt for å kunne si noe om når i et livsløp det kan være best å sette inn tiltak for å minske eksponering for miljøfaktorer på en slik måte at man reduserer faren for utvikling av sykdom.


Vi utsettes daglig for ulike miljøfaktorer. Dette kan være forurensninger som finnes i maten vi spiser, i lufta vi puster inn eller i produkter vi påfører huden. I tillegg kan eksponering for støy og UV-stråling påvirke oss. I barne- og ungdomsårene er vi spesielt sårbare for påvirkning fra miljøfaktorer som kan gi livslange konsekvenser for helsen vår.

I 2014-2015 gjennomførte FHI studien Helix Barn og Miljø hvor vi undersøkte hvordan slike miljøfaktorer kunne påvirke barnas helse fram til de var rundt 8 år gamle. Studien ATHLETE Ung og Miljø er en oppfølging av disse barna som nå har kommet i tenårene.  

Formålet med studien er å videreutvikle og forbedre metodene brukt i HELIX. I tillegg vil vi få bedre kunnskap om hvordan miljøfaktorene endrer seg over tid og hvordan disse vil kunne påvirke barnas helse i tenårene.  Dette er kunnskap som vil være viktig i arbeidet med å forebygge utvikling av sykdom. 

Prosjektet er finansiert av EU. 

Informasjonsfilm om ATHLETE Ung og Miljø

Om forskningsmetoden vi skal bruke i studien 

I ATHLETE Ung og Miljø skal vi bruke såkalt eksposom-basert forskning (ATHLETE er en forkortelse for Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation). Eksposom er definert som en persons totale eksponering for miljøfaktorer gjennom hele livet. Tradisjonelt undersøker vi helseeffekter av en eller noen få miljøfaktor om gangen. Ved eksposom-basert forskning har vi derimot muligheten til å undersøke effekten av et stort antall miljøfaktorer samtidig. Ved å identifisere den totale eksponeringen for miljøfaktorer gjennom hele livet, kan vi bidra til å oppdage viktige faktorer i miljøet som kan føre til kroniske sykdommer.