Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Informasjon om ADHD-studien til deltakere

Publisert Oppdatert

Barn ved pult som løser en oppgave med klosser
Foto: Folkehelseinstituttet/ADHD-studien

De fleste åtteåringer har ikke problemer med å konsentrere seg om skolearbeid og andre ting, mens om lag fem prosent av dem sliter med konsentrasjonsvansker som ofte finnes sammen med hyperaktivitet. ADHD-studien har som overordnet mål å bidra med kunnskap slik at barn med konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet kan få god hjelp så tidlig som mulig.


For å bidra med ny kunnskap trenger vi informasjon både om barn som strever med konsentrasjon og uro, og barn som ikke strever med dette. All informasjon er like viktig enten barnet ditt har eller har hatt vansker av noe slag eller ikke.

Vi er nå i gang med datainnsamlingen ved 8 år. Alle som deltok ved 3 år, blir invitert til å delta igjen. Spørreskjemaer sendes til foreldre og barnets lærer. Det er viktig for nytteverdien av ADHD-studien at vi får svar fra flest mulig. Vi håper derfor at dere kan ta dere tid til å fylle ut skjemaene og returnere til oss. På den måten kan vi lære nye ting om variasjoner i barns atferd fra førskolealder til skolealder. Det er på den måten vi også kan undersøke hva som kjennetegner barn som vil kunne ha nytte av hjelp i tidlig alder.

Noen 8-åringer har deltatt i undersøkelser ved Oslo universitetssykehus HF etter samme modell som ved 3 år. Resultatene fra disse undersøkelsene vil kunne utdype de svarene vi får fra spørreskjemaene.

Vi vil rette en stor takk til dere som har bidratt i prosjektet så langt! Vi vet at det er krevende å svare på spørreskjema, men det er av uvurderlig verdi at dere gjør det! Det er svarene fra dere foreldre og fra barnas lærere som gjør dette til et unikt forskningsprosjekt – og jo flere som svarer, jo bedre blir forskningen.

Dine rettigheter

ADHD-studien er underlagt de etiske retningslinjene og reglene for taushetsplikt som gjelder i den regionale komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og i Datatilsynet. Det betyr at all informasjon som du/dere gir i forbindelse med deltakelsen blir behandlet fortrolig og konfidensielt. De som arbeider med ADHD-studien har ikke tilgang til det du/dere har svart i tidligere spørreskjema i MoBa.

Alle data oppbevares trygt og sikkert på Folkehelseinstituttet og kan kun gjenfinnes via et kodenummer. Slik vil materialet bli oppbevart så lenge undersøkelsen pågår. Ansvarlig for lagring og bruk av informasjon innhentet i ADHD-studien er Folkehelseinstituttet. Opplysningene som innhentes gjennom studien, vil bli koblet med informasjon fra MoBa og Medisinsk fødselsregister i avidentifisert form. Det kan også bli aktuelt å koble med informasjon fra registre som Norsk pasientregister og Reseptregisteret. ADHD-studien er godkjent av Datatilsynet og er tilrådd av REK. Disse må søkes der data skal samkjøres med andre helseregistre.

Resultatene fra undersøkelsen blir publisert som gruppedata, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltdeltakere.

Det er frivillig å delta i ADHD-studien, og du kan når som helst trekke deg og likevel fortsette i MoBa. 

Nyhetsbrev

Vi sender ut et årlig nyhetsbrev til alle som deltar i studien. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om studiestatus, forskningsresultater og andre nyheter tilknyttet studien og ADHD generelt.