Hopp til innhold

Studier

Oversikt over instituttets pågående og avsluttede studier

Begrens søket
 1. ICDP-studien

  ICDP-studien undersøker hvordan ICDP (International Child development Programme) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom. Kontakt oss på: ICDP-post@fhi.no

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling startet opp i januar 2020.

  Pågående

  Publisert

 3. Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV)

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern startet opp i januar 2020.

  Pågående

  Publisert

 4. Korona barn-studien

  En studie om barns rolle i smittespredning av det nye koronaviruset (SARS CoV-2) i barnehager og skoler (1.-7. trinn).

  Pågående

  Publisert

 5. Korona-hus-studien

  En studie om smitterisiko og immunitet mot det nye koronaviruset hos personer som bor i samme husstand.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Luftveisinfeksjoner hos barn og unge i Norge

  Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus. Samt kartlegge helse- og samfunnsmessige konsekvenser.

  Pågående

  Publisert

 7. MIDIA

  Hensikten med MIDIA-studien er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen. Rekrutteringen er avsluttet, men forskningen pågår.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. MINI-Nor-studien

  MINI-Nor kartlegger mor og barns beskyttelse mot infeksjoner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. MITT LIV-undersøkelsen

  MITT LIV-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse om ungdom og rusmidler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet

  HPV-oppfølgingsprogrammet følger med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning etter at HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Nasjonale kostholdsundersøkelser

  Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper.

  Pågående

  Publisert

 12. NeuroTox-studien

  NeuroTox skal undersøke om miljøgifter i mors blod under svangerskapet har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling.

  Pågående

  Publisert

 13. NoMIC-studien

  NoMIC-studien skal generere kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden, og hvordan denne utvikler seg i barnealderen. Vi undersøker også hvilken betydning tarmflora har for helsen til mor og barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. NorFlu korona antistoff-undersøkelse

  Studien samler inn blodprøver og spyttprøver for å kunne forstå hvor omfattende spredningen av koronaviruset har vært i befolkningen hittil, samt følge utviklingen fremover.

  Pågående

  Publisert

 15. NorFlu-studien

  Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) studerer eventuelle konsekvenser av influensa A (H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. NORSE-studien

  NORSE-studien er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen 60 år og eldre i Oppland.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. NUSS-studien

  Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS). Målet med studien er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. PAGE-studien om cøliaki og type 1 diabetes

  PAGE er en delstudie i MoBa. PAGE-studien undersøker hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer når det gjelder risiko for å få type 1 diabetes og cøliaki.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. PainFACT

  Identifying molecular mechanisms of pain related disorders.

  Pågående

  Publisert

 20. Rotavirus-studien

  Nasjonal oppfølging etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: følge opp vaksinasjonsdekningen, eventuelle uønskede hendelser og hvilken effekt vaksinen har på forekomst.

  Pågående

  Publisert