Hopp til innhold

Studier

Oversikt over instituttets pågående og avsluttede studier

Begrens søket
Status Markér alle
 1. HUMIS - Den norske morsmelkstudien

  Studiens formål er å kartlegge morsmelkens innhold av både næringstoffer og miljøgifter, og studere sammensetningens betydning for barnets helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Hverdagsgledestudien

  Hverdagsgledestudien skal evaluere effektene av kurset «Fem grep for økt hverdagsglede» som tilbys til personer med behov for et løft i hverdagen i frisklivssentraler og NAV-kontor.

  Pågående

  Publisert

 3. ICDP-studien

  ICDP-studien undersøker hvordan ICDP (International Child development Programme) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom. Kontakt oss på: ICDP-post@fhi.no

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling startet opp i januar 2020.

  Pågående

  Publisert

 5. Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV)

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern startet opp i januar 2020.

  Pågående

  Publisert

 6. Korona barn-studien

  En studie om barns rolle i smittespredning av koronaviruset (SARS CoV-2) i barnehager og skoler (1.-10. trinn og videregående).

  Pågående

  Publisert

 7. Korona-hus-studien

  En studie om smitterisiko og immunitet mot det nye koronaviruset hos personer som bor i samme husstand.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Luftveisinfeksjoner hos barn og unge i Norge

  Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus. Samt kartlegge helse- og samfunnsmessige konsekvenser.

  Pågående

  Publisert

 9. MIDIA

  Hensikten med MIDIA-studien er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen. Rekrutteringen er avsluttet, men forskningen pågår.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. MINI-Nor-studien

  MINI-Nor kartlegger mor og barns beskyttelse mot infeksjoner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. MITT LIV-undersøkelsen

  MITT LIV-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse om ungdom og rusmidler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet

  HPV-oppfølgingsprogrammet følger med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning etter at HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Nasjonale kostholdsundersøkelser

  Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper.

  Pågående

  Publisert

 14. NeuroTox-studien

  NeuroTox skal undersøke om miljøgifter i mors blod under svangerskapet har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling.

  Pågående

  Publisert

 15. NoMIC-studien

  NoMIC-studien skal generere kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden, og hvordan denne utvikler seg i barnealderen. Vi undersøker også hvilken betydning tarmflora har for helsen til mor og barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. NorFlu korona antistoff-undersøkelse

  Studien samler inn blodprøver og spyttprøver for å kunne forstå hvor omfattende spredningen av koronaviruset har vært i befolkningen hittil, samt følge utviklingen fremover.

  Pågående

  Publisert

 17. NorFlu-studien

  Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) studerer eventuelle konsekvenser av influensa A (H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. NORSE-studien

  NORSE-studien er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen 60 år og eldre i Oppland.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. NUSS-studien

  Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse (NUSS). Målet med studien er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. PAGE-studien om cøliaki og type 1 diabetes

  PAGE er en delstudie i MoBa. PAGE-studien undersøker hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer når det gjelder risiko for å få type 1 diabetes og cøliaki.

  Pågående

  Publisert Oppdatert