Legionella

Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Legionella smitter ikke mellom mennesker.