Smittestopp

Smittestopp var en app fra FHI som skulle bidra til å forhindre spredning av koronavirus i samfunnet. Smittestopp ble avviklet 10. august 2022.