Kontakt oss

Kontaktskjema

|

Publisert

Har du spørsmål om drikkevannsstudien?

Kontakt oss på telefon eller e-post:

  • Telefon: 21076323
  • Ved tekniske problemer, kontakt Norsk Gallup på telefon 800 84 700

Send en henvendelse:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert