Drikkevannsstudien

Nasjonal spørreundersøkelse for å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge.