Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

19 millioner til Folkehelseinstituttets biobank

Forskningsrådet delte i går ut 181 millioner til avansert forskningsutstyr. Folkehelseinstituttet fikk 19 millioner til bedre utstyr i sinforskningsbiobank som inneholder flere hundre tusen biologiske prøver fra det norske folk. – Dette gir oss muligheten til å ligge i første rekke internasjonalt, sier assisterende direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet.

Camilla Stoltenberg og Tora Aasland.jpg
De biologiske prøvene i Biobanken ved Folkehelseinstituttet stammer blant annet fra Mor og barn-undersøkelsen, tvillingstudien og de store landsomfattende helseundersøkelsene. Folkehelseinstituttet har i første omgang søkt om midler til å automatisere uttak fra biobankene. 

- Forespørslene etter biologisk materiale er økende og erfaring viser at vi vil stå mye sterkere dersom vi kan etterkomme ønsker om raskere uttak. Dette blir nå mulig ved hjelp av nytt, automatisert utstyr. I tillegg til økt tempo, vil også utstyret bidra til bedre lagringsforhold og bedre plassutnyttelse, sier Kari Harbak, leder for Folkehelseinstituttets biobank.

- Vi valgte Folkehelseinstituttet fordi de er en svært kompetent aktør når det gjelder biobanker. De har skrevet en meget god søknad med solide begrunnelser. Vi har fått en uavhengig, internasjonal ekspertgruppe til å evaluere Folkehelseinstituttets kandidatur, og de vurderte instituttet på samme måte som oss, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Tildelingen er den første i en ny nasjonal satsing på bedre utstyr til forskning. Satsingen skal vare frem til 2017. I år vil det til sammen deles ut 400 millioner til dette formålet.

- Regjeringen har satt av disse midlene som vi mener vil gi et kraftig løft for kvalitet og effektivitet i norsk forskning. Vi håper på denne måten å legge på plass forutsetningene for en helhetlig og langsiktig satsing på infrastruktur til forskning. Dette er viktig for at Norge skal være et attraktivt land for forskning, sier kunnskapsminister Tora Aasland.

- Investeringene i forskningsinfrastruktur skal bygge opp under de nasjonalt prioriterte temaene og teknologiene som er energi og miljø (herunder klima), hav, mat, helse, nye materialer og nanoteknologi, IKT og bioteknologi. Dagens tildelinger representerer en god balanse i forhold til alle disse føringene, sier Hanneborg i Forskningsrådet.

Overrekkelse av 19 millioner til Biobanken .
Overrekkelse av 19 millioner til Biobanken .
Til sammen har Forskningsrådet mottatt søknader til denne utlysningen for 6,7 milliarder. Senere på høsten blir det to tildelinger til, til storskala forskningsinfrastruktur, og til hovedprosjekter for databaser og vitenskapelige samlinger. Folkehelseinstituttet søker også her om flere midler til utstyr i Biobanken.