Hopp til innhold

Skjema

Oppfølging av akutte slappe lammelser (AFP) etter 60 dager - overvåking av poliomyelitt (skjema)

Alle tilfeller av akutte slappe lammelser skal følges opp med en klinisk vurdering av eventuelle restpareser etter 2-3 måneder. Da skal dette skjemaet benyttes.