Hopp til innhold

Plakat

Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner

Flytskjemaer for oppfølging av akutt luftveisinfeksjon, inkludert liste over prioriterte grupper og tolkning av resultater.


Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner, oppdatert 01.07.2020:

2020-07-01 Flytskjema.png

Flytskjema for tolkning av testresultater ved covid-19l, oppdatert 01.07.2020:

2020-07-01 Flytskjema testresultat.png

 

Om denne siden


Nedlastbar PDF.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 26.03.2020, ny utg. 16.04.2020, 20.04.2020, 29.04.2020, 09.05.20, 05.06.2020, 29.06.2020, 01.07.2020
  • Av: Folkehelseinstituttet