Hopp til innhold

Informasjonsark

Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer

Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer i forskrift hvilke sykdommer som skal defineres som allmennfarlige smittsomme sykdommer.

liste over allmennfarlige sykdommer.JPG

En rekke av smittevernlovens rettigheter, plikter og tiltak er knyttet opp til at sykdommene er definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer. I tillegg fører det med seg rettigheter, som stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.


Nedlastbar pdf-fil

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet