Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Trivsel og oppvekst – barndom og ungdomstid

  • Utgitt: 2007
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Mathiesen KS med flere.
  • ISSN TRYKT:
  • ISSN ELEKTRONISK: 1503-1403
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-204-8
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-205-5
Rapport 2007:5

De fleste barn og unge med psykiske plager kommer fra helt vanlige familier. Det viser funn fra Topp- studien, som er samlet i en ny rapport. Den viser at det er vanlig at barn og unge har symptomer på angst, depresjon, spiseproblemer eller utagerende atferd i tidsavgrensede perioder i oppveksten. – Vi oppnår størst forebyggende helsegevinst hvis vi bedrer oppvekstmiljøet for barn flest, sier prosjektleder ved Folkehelseinstituttet, Kristin Schjelderup Mathiesen.

Trykt og nedlastbar.

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:
bestill

Sammendrag

TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst, barndom og ungdomstid” som beskrives i rapporten, gir viktig kunnskap om norske barns utvikling fra de er halvannet år og fram til de er vel inne i ungdomsalderen. Det er få undersøkelser, også på verdensbasis, som har fulgt og samlet såpass omfattende informasjon fra et stort antall familier fra barna var 18 måneder og, foreløpig, fram til de er 14-15 år. Dette gjør datamaterialet unikt og svært verdifullt.

Studien har undersøkt utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse hos barn/ unge og deres familier, og utviklingsveier som gjør enkelte særlig utsatt for å utvikle psykiske plager. For at plagene ikke skal bli langvarige og utvikles til sykdom er det viktig å forbygge dem.

Internasjonale studier har tidligere vist at 10-16 prosent av barn og unge har psykiske plager og utagerende atferd som virker inn på deres daglige fungering. Rundt 8 prosent trenger behandling.