Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

PasOpp-rapport

Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere:
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565
  • ISBN ELEKTRONISK: 82-8121-093-1

Rapporten beskriver utviklingen og valideringen av et måleinstrument og en innsamlingsmetode som kan anvendes for å måle fastlegenes evaluering av samarbeidet med og kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ”tilfredshet hos samarbeidspartnere”skal være en ny kvalitetsindikator innen psykisk helsevern. På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten påtatt seg å utvikle og gjennomføre et undersøkelsesopplegg som kan danne grunnlaget for denne kvalitetsindikatoren. Kunnskapssenteret har ansvaret for de nasjonale pasienterfaringsundersøkelsene (PasOpp), og ser ”tilfredshet hos samarbeidspartnere” som et nyttig supplement til pasienterfaringsundersøkelsene.

Kunnskapssenteret har i første omgang avgrenset prosjektet til å gjelde fastlegenes evaluering av de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene). Prosjektet begrenses ytterligere til det psykiske helsevernet for voksne i Norge.

Hovedmålet med denne rapporten er å beskrive utvikling og validering av et måleinstrument og en innsamlingsmetode som kan anvendes for å måle fastlegenes evaluering av samarbeidet med og kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene. Hovedaktivitetene i prosessen er beskrevet i kap.1.2.

Måleinstrumentet og innsamlingsmetoden som skisseres i denne rapporten ble benyttet i en nasjonal kartlegging i januar – mars 2006.