Hopp til innhold

Rapport

Avhengig og Selvstendig: Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale.

Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

Rapportomslag Rapport 2009:11. Folkehelseinstituttet

Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten ”Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale” viser at enslige mindreårige flyktninger bosatt i Norge har en betydelig høyere andel psykiske plager enn andre ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn som bor med familiene sine. Mange er ensomme og mangler trygge relasjoner med voksne. Det er behov for at lokalmiljøene kommer mer på banen i forhold til barn og unge som har kommet til Norge og fått opphold her uten følge av foreldrene sine, viser denne rapport fra Folkehelseinstituttet.

Hensikten med rapporten har vært å fremskaffe ny og viktig kunnskap for fagfolk, politikere og frivillige som arbeider med å tilrettelegge gode oppvekstvilkår for denne sårbare gruppen.

Rapporten er utgitt med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 


    Om rapporten

  • Utgitt: 2009:11
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Oppedal B, Seglem KB og Jensen L.