Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv

  Rapporten beskriver utbredelsen av de ulike psykiske lidelsene på ulike alderstrinn, risikofaktorer for psykiske lidelser, konsekvenser og drøfter behandling i et folkehelseperspektiv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Farmasøytisk kompetanse for å sikre riktig medikamentell behandling ved skifte av omsorgsnivå

  Kartlegging av forskning om bruk av farmasøytisk kompetanse for å sikre flyt av informasjon om pasientens legemiddelbruk ved skifte av behandlingsnivå.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006.

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Forbruk av heroin i Norge

  For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Nære pårørende av alkoholmisbrukere

  Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Bruk av sentralstimulerende midler i Norge

  Oversikten gir et bilde av hva ulike kunnskapskilder forteller om bruk av sentralstimulerende midler, dvs. amfetamin, kokain og ecstasy i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Hjelp til å treffe beslutninger om egen helse

  Videofilm, brosjyrer og nettbaserte tjenester kan gjøre det lettere for pasienter å forstå hvilke fordeler og ulemper som er knyttet til ulike helsetiltak.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Vanskelig å dokumentere om terapi har forebyggende effekt mot posttraumatisk stresslidelse

  Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som kan oppstå hos personer som har vært utsatt for en traumatisk hendelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Styrketrening bedrer fysisk funksjon hos eldre

  Progressiv styrketrening er effektivt for å bedre fysisk funksjon hos eldre. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Kliniske studier av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk

  Rapporten er et litteratursøk etter kliniske studier av personer med langvarig yrkesbetinget løsemiddeleksponering.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 12. Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom

  Hva er effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Profylaktisk behandling av cluster hodepine

  Dette litteratursøket er utført på oppdrag fra Helseøkonomiforvaltningen HELFO.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av langtidsbehandling for rusavhengige mennesker.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer sammenliknet med rektaltermometer for å identifisere feber hos voksne pasienter innlagt i sykehus eller sykehjem

  Denne rapporten oppsummerer kunnskapen om diagnostisk nøyaktighet av øremåling sammenliknet med rektalmåling for å identifisere og utelukke feber hos voksne pasienter i sykehus eller sykehjem.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge

  I perioden 2000-2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt 61 kilo heroin i Norge pr. år. Mengden som beslaglegges varierer mye fra år til år, fra 8 kilo heroin i 2007 til 129 kilo i 2004.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Telefonrådgivning for røykeavvenning

  Telefonrådgivning med oppfølgende samtaler hjelper røykere som er interesserte i å slutte.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Antidepressiver hjelper mot depresjon i primærhelsetjenesten

  Både selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og trisykliske antidepressiver er effektive i behandlingen av depresjon i primærhelsetjenesten. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Røykeslutt hos gravide

  Tiltak for å slutte å røyke under svangerskapet ser ut til å redusere andelen kvinner som røyker sent i svangerskapet. Det reduserer i tillegg lav fødselsvekt hos barnet og for tidlig fødsel.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Litteratursøk – Behandling av kokainavhengighet

  Rapporten består av et litteratursøk med sortering om tilgjengelig forskning om effektiv rusbehandling.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert