Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bupropion mer effektivt enn narremedisin ved røykeavvenning

  Bruk av virkestoffet bupropion fører trolig til at flere har sluttet å røyke etter et halvt år eller mer sammenlignet med bruk av placebo (narremedisin).

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Duloksetin kan hjelpe mot smerter ved perifer diabetisk nevropati og fibromyalgi

  Forskning gir moderat støtte for at duloksetin er effektivt i behandling av smerter ved perifer diabetisk nevropati og fibromyalgi.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøk

  Kartlegging av dokumentasjonen om komplikasjoner og velbefinnende ved ulike fasterutiner hos eldre, ortopediske pasienter før operasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Diagnostikk og screening av kronisk åpenvinklet glaukom

  Kunnskapen om nøyaktigheten til tester som brukes for diagnostikk av grønn stær er begrenset, og effekten av å iverksette populasjonsbaserte screeningprogram for glaukom er usikker.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Behandling kan bremse utvikling av glaukom

  Øyedråper, laser eller kirurgi kan trolig bremse utviklingen av glaukom (grønn stær).

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandling

  Rapporten vurderer effekt, sikkerhet, kostnadseffektivitet og etikk ved bruk av metylnaltrekson som adjuvant behandling mot forstoppelse hos kreftpasienter i livets sluttfase.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Pasientvolum og behandlingskvalitet ved operasjoner for kreft i lever

  En vurdering av litteraturen om sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet ved operasjoner for kreft i lever.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi

  Oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til operasjoner for kreft i tykktarmen

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreft

  Oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til prostatakreft.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema

  Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasientvolum og kvalitet ved behandling av kreft i magesekken

  Oppdatert litteratursøk og vurdering av rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) fra 2001.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Miljørettet helsevern. Kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordeling av disse

 13. Kognitiv adferdsterapi hjelper mot bulimi

  Kognitiv adferdsterapi er effektivt i behandlingen av bulimi.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Donepezil ved lett kognitiv svikt har uklar effekt

  Forskning gir ingen støtte for bruk av legemiddelet donepezil hos pasienter med lett kognitiv svikt. De mulige gevinstene er små, kortvarige og assosiert med betydelige bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Trening kan bedre gangfunksjonen hos slagpasienter

  Kondisjonstrening kan være effektivt for å bedre ganghastighet og evnen til å gå lengre avstander hos slagpasienter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet

  Hvilke tiltak er mest effektive i behandling av legemiddelavhengige pasienter med den hensikt å få dem til å avslutte avhengigheten?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuri

  Kartlegging av nyere diabetesretningslinjer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse

  Kartlegging av forskning om legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse og særlig bivirkninger av legemidler hos denne gruppen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Har liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier?

  Kartlegging av en viss type forskning om eventuell effekt for behandlingskvalitet og ressursbruk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Akupunktur og nålebehandling av triggerpunkter

  Kvaliteten på tilgjengelig forskning er for lav til å avgjøre om nålebehandling av triggerpunkter har effekt på smerte.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert