Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Hva kan kondom gjøre for deg? (brosjyre på syv språk)

  Kondombrosjyrene fra Folkehelseinstituttet gir kortfattet og oversiktlig informasjon om hvorfor det er lurt å bruke kondom, og en trinnvis forklaring på hvordan man setter det på.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 2. Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser (Rapport 2007:2)

  Rapporten er skrevet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

  Rapporten oppdaterer tall for dødsfall og tapte leveår som kan tilskrives røyking i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Helseprofil for Oslo

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Oslo kommune og Program for storbyrettet forskning utarbeidet en helseprofil for Oslo.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Health effects of different amines and possible degradation products relevant for CO2 capture

  Rensing av CO2 vil føre til utslipp av aminer. I luften kan aminene i verste fall omdannes til stoffer som kan være kreftfremkallende.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Fuktproblemer i skoler og barnehager - brosjyre med anbefalinger for helsetjenestens håndtering

  Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Arbeidstilsynet utarbeidet råd om hvordan aktuelle situasjoner i skoler og barnehager bør håndteres.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 7. Evaluering og videreføring av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens 2000-2004

  Folkehelseinstituttet har opprettet en komité for forebygging og bekjemping av antibiotikaresistens. Komitén vil ta et særlig ansvar for å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Lavflygingsaktivitet og friluftsopplevelser i fjellet

  Rapporten presenterer en studie som ble utført i Aurlandsdalen høsten 1999 av Folkehelsa og Miljøakustikk AS.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Drikkevannsledninger av asbest og mulig kreftrisiko

  Folkehelseinstituttet har beregnet hvorvidt asbestsementledninger i vannforsyningen i Norge kan medføre en fare for magekreft hos abonnentene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Drikkevann 2003 - Vannverksdata og vannanalyser for året 2002

  Vannverksregisteret er en nasjonal database med årlig innsamling av data fra rapporteringspliktige vannverk. Rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall fra vannverksregisteret basert på en datainnsaml

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Drikkevann 2002 - Vannverksdata og vannanalyser for året 2001

  Rapporten er basert på data rapportert fra 1697 norske vannverk, som til sammen forsyner 89 % av befolkningen. Vannkvalitet, vannbehandling og vannkilder er noen av temaene som er omtalt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring (Rapport 2006:6)

  Rapporten "Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring" er basert på dybdeintervjuer med foreldre som har voksne barn med schizofreni.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering - hva vet vi i dag?

 14. Blågrønnalger (brosjyre)

  Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Kontakt kan medføre hudirritasjoner og forgiftning.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 15. Bedre helse - større forskjeller

  En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Barns helse i Norden/Children`s health in the Nordic Countries

  Nasjonalt folkehelseinstitutt ønsker med denne rapporten å rette søkelyset mot barns helse. Det er flere grunner til at barns helse er viktig. Barn er en sårbar gruppe i samfunnet, og har ofte liten innflytelse i samfunnsdebatten. Barn er derfor prisgitt sine omgivelser og oppvekstmiljø. Vi vet også at helse i barnealder er av betydning for helse i voksenalder, og en god start i livet er viktig. Rapporten er en statusrapport om barns helse i Norge og de andre nordiske land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Avhengig og Selvstendig: Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale.

  Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Status for vannforsyning 1994

  Rapporten presenterer vurdering av alle registrerte vannverk i Norge i 1994. Det er først og fremst en kombinasjon av den leverte vannkvaliteten og den hygieniske sikkerheten gjennom vurdering av de

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Antibiotika - bare når det trengs (plakat)

  Plakaten ”Antibiotika – bare når det trengs” er laget til å henge opp i venterom/fellesområder på legekontorer, helsestasjoner med mer.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 20. Anbefalinger for bruk av konjugert pneumokokkvaksine i Norge (Rapport 2005:1)

  Konjugert pneumokokkvaksine er en relativt ny vaksine med effekt i forhold til alvorlig infeksjons-sykdom hos små barn. Anbefalingene for bruk av vaksinen varierer foreløpig fra land til land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert