Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Trivsel og oppvekst – barndom og ungdomstid (Rapport 2007:5)

  De fleste barn og unge med psykiske plager kommer fra helt vanlige familier. Det viser funn fra Topp- studien, som er samlet i en ny rapport.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Trafikkmiljø, stress og helse

  En gjennomgang av litteratur om sammenhenger mellom trafikkmiljø, stress og virkningen på infeksjon og sykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Tilbud om hivtest til alle gravide (brosjyre)

  Brosjyren gir informasjon om hivtesten som tilbys alle gravide i forbindelse med svangerskapskontrollen.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 4. The Oslo Immigrant Health Profile

  Det er stor helsemessig forskjell mellom grupper av innvandrere i Oslo. Sammenlignet med nordmenn er også ulikhetene store. Forskjellene viser seg både ved risikofaktorer og aktuelle sykdommer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap

  Rapporten er en oppsummering av dataene som i dag finnes på området tannhelse–tannsykdommer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid

  Hensikten med rapporten har vært å trekke fram noen av de viktigste områdene med vekt på vitenskaplig dokumentasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Sosial ulikhet i helse. En faktarapport

  Denne faktarapporten gir en oversikt over sosial ulikhet i helse og risikofaktorer for sykdom i Norge i dag, og presenterer hovedtrekk i utviklingen de siste 30 år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Se hva jeg ser - om barnets sosiale utvikling (brosjyre)

  Allerede i første leveår samhandler barn med sine omgivelser ved hjelp av blikk, kroppsspråk og lyder. På den måten lærer de å bli en del av fellesskapet.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 9. Rapport om svangerskapsavbrudd for 2008

  I 2008 ble det utført vel 16 000 svangerskapsavbrudd. Det viser rapporten fra register for svangerskapsavbrudd utgitt av Folkehelseinstituttet. Rapporten viser statistikk for ulike aldersgrupper

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Rapport fra seksualvane-studiene i 1987, 1992, 1997 og 2002

  Rapporten oppsummerer de fire seksualvaneundersøkelsene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier (Rapport 2008:14)

  Rapporten ”Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier” beskriver hvordan barn opplever å vokse opp i to kulturer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv

  Rapporten beskriver utbredelsen av de ulike psykiske lidelsene på ulike alderstrinn, risikofaktorer for psykiske lidelser, konsekvenser og drøfter behandling i et folkehelseperspektiv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt (brosjyre)

  Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt, er faktabrosjyrer til bruk for leger i konsultasjon med småbarnsforeldre.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 14. Myalgisk encefalopati (ME) og vaksine mot meningokokksykdom

  Rapporten konkluderer med at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinering mot meningokokk B i tenårene og utvikling av sykdommen ME.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Livet med schizofreni. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

  Dette heftet er for deg som har fått diagnosen schizofreni. Her kan du lese om hvordan andre i samme situasjon har opplevd å få og å leve med sykdommen.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 16. Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

  Dette heftet er for deg som har fått diagnosen hypokondri. Her kan du lese om hvordan andre i samme situasjon har opplevd å få og å leve med sykdommen.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 17. Levekårsundersøkelsen 2005. Utsatte grupper og psykisk helse

  Rapporten utgis av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Levekårsundersøkelsen 2005. Psykiske problemer og behandling

  Over halvparten av de som har psykiske plager søker ikke hjelp for plagene. Det viser denne rapporten fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet rapporten på oppdrag for Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø

  Den fjerde ministerkonferansen om miljø og helse ble avholdt i Budapest juni 2004 med "Våre barns framtid" som hovedtema.

  Rapport

  Publisert Oppdatert