Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1897  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern

  Med et totalt fravær av kontrollerte studier kan vi slå fast at effekt og skadevirkninger ved bruk av tvangsmidler er ukjent.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Konvolutt for innsending av prøver

  For å lette arbeidet med innsending av prøver til Folkehelseinstituttet, bør denne universale prøvekonvolutten benyttes for alle prøver.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

 3. Gode råd for god reise

  Brosjyren gir råd om forholdsregler før en utenlandsreise, med særlig vekt på forebygging av relevante sykdommer.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 4. Helseregistre redder liv

  Hvilken nytte har du av helseregistre? Hvorfor skal vi bruke penger på å registrere opplysninger om vår helse fra fødsel til død? Er helseregistre til for myndighetene, forskerne eller befolkningen?

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 5. Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken

  En analyse av sammenhengen mellom alkoholpolitikken og folkemeningen i perioden fra 1962 og fram til i dag

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Narkotikasituasjonen i kommunene

  Resultater fra årene 2002 og 2003

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 7. Fakta om hepatitt A, B og C (brosjyre)

  Fakta om hepatitt A, B og C omhandler symptomer, smittemåte, smitteforebyggende tiltak, behandling og oppfølging. Brosjyren finnes på 19 forskjellige språk.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 8. Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere

 9. Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering - hva vet vi i dag?

 10. Blågrønnalger (brosjyre)

  Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Kontakt kan medføre hudirritasjoner og forgiftning.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 11. Evaluering av alkoholkampanjen “Alvorlig talt”

  Denne rapporten presenterer evalueringen av alkoholkampanjen ”Alvorlig talt” som ble gjennomført sommeren og høsten 2004 av Sosial- og Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Røykevaner, holdninger til innføringen av røykfrie serveringssteder og opplevelse av håndhevingsproblemer i serveringsbransjen

  En prospektiv panelundersøkelse

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Evaluering og videreføring av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens 2000-2004

  Folkehelseinstituttet har opprettet en komité for forebygging og bekjemping av antibiotikaresistens. Komitén vil ta et særlig ansvar for å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Anbefalinger for bruk av konjugert pneumokokkvaksine i Norge (Rapport 2005:1)

  Konjugert pneumokokkvaksine er en relativt ny vaksine med effekt i forhold til alvorlig infeksjons-sykdom hos små barn. Anbefalingene for bruk av vaksinen varierer foreløpig fra land til land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Strategimøte 2003: Diagnostikk av virusinfeksjoner hos gravide og nyfødte

  "Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi" holdt strategimøte om diagnostikk av virusinfeksjoner hos gravide og nyfødte på Folkehelseinstituttet i 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Røykfrie serveringssteder

  Luftkvalitet, helse og trivsel blant ansatte i serveringsbransjen

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Psykososiale tjenester ved katastrofer. Hvilke tiltak viser positiv effekt?

  Traumatiske hendelser er en viktig årsak til psykiatriske lidelser. En studie viser at opptil 30-40 % av dem som ble utsatt for en katastrofe viste tegn til psykiatrisk lidelse et år etter hendelsen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Hva kan forbedres i VÆR røykFRI programmet?

  Intervjuer med elever, lærere og rektorer

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge

  Rapporten gir oppdaterte anslag på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Rutinetesting for depresjon treffer ikke

  Pasientene har like stor sannsynlighet for å få diagnosen depresjon, enten legen bruker rutinetest for depresjon eller ikke.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert