Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Bedre helse - større forskjeller

  En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97.

 2. Rapport

  Helseprofil for Oslo

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Oslo kommune og Program for storbyrettet forskning utarbeidet en helseprofil for Oslo.

 3. Rapport

  Trafikkmiljø, stress og helse

  En gjennomgang av litteratur om sammenhenger mellom trafikkmiljø, stress og virkningen på infeksjon og sykdom.

 4. Rapport

  Rus og psykiatri i inntektssystemet for kommunene

  Rapporten har til hensikt å undersøke om ”kriteriene i dagens inntektssystem på en god nok måte ivaretar at kostnadene innen rus- og psykiatrisektoren varierer mellom kommunene.

 5. Rapport

  Pengespill og pengespillproblemer i Norge

  I rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse av pengespilldeltakelsen og omfanget av pengespillproblemer i et representativt utvalg av den norske befolkning i alderen 15 til 74 år.

 6. Rapport

  Samhandlingens monolog

  Rapporten retter søkelys mot møtet mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i ulike tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge.

 7. Rapport

  Selvbetjente vinmonopolutsalg

  Rapporten belyser hvilke følger innføring av selvbetjening i Vinmonopolets butikker har hatt for salg, kundenes holdninger og de ansattes arbeidsvilkår.

 8. Rapport

  Bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel

  En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997

 9. Rapport

  Tillit og svik i narkomiljøet

  Rapporten behandler hvordan man skaffer seg tillit i et sosialt system preget av svik og bedrag.

 10. Rapport

  Policy re-categorization and Integration

  Europeanization of Nordic Control Policies

 11. Rapport

  Prosessforbedring på Notodden Sykehus – Kirurgisk dagbehandling og medisinsk poliklinikk

  Et prosjekt for å redusere ventetiden for pasienter som skal utredes for hjertesykdom ved å omfordele arbeidsoppgaver i poliklinikken.

 12. Rapport

  Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra Folloklinikken og 7 tilhørende kommuner

  Erfaringene med innføring av modell for koordinering av psykososialt arbeid.

 13. Rapport

  Avrusing: fra vilje til medisin

  Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD).

 14. Rapport

  Fra monopol til konkurranse

  Restaurantbransjen og alkoholleverandørene etter EØS-avtalen.

 15. Rapport

  Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk

  Rapporten tar opp endringene i norsk alkoholpolitikk og de ulike kreftene som påvirker utviklingen, særlig i bruken av prisinstrumentet og restriksjoner på tilgjengelighet.

 16. Rapport

  Skjenking i grenseland

  Strategier, tiltak og lovgivning mot økonomisk kriminalitet i skjenkesteder i de nordiske land.