Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2027  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Strategimøte 2003: Diagnostikk av virusinfeksjoner hos gravide og nyfødte

  "Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi" holdt strategimøte om diagnostikk av virusinfeksjoner hos gravide og nyfødte på Folkehelseinstituttet i 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Røykfrie serveringssteder

  Luftkvalitet, helse og trivsel blant ansatte i serveringsbransjen

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Psykososiale tjenester ved katastrofer. Hvilke tiltak viser positiv effekt?

  Traumatiske hendelser er en viktig årsak til psykiatriske lidelser. En studie viser at opptil 30-40 % av dem som ble utsatt for en katastrofe viste tegn til psykiatrisk lidelse et år etter hendelsen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Hva kan forbedres i VÆR røykFRI programmet?

  Intervjuer med elever, lærere og rektorer

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge

  Rapporten gir oppdaterte anslag på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Rutinetesting for depresjon treffer ikke

  Pasientene har like stor sannsynlighet for å få diagnosen depresjon, enten legen bruker rutinetest for depresjon eller ikke.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Da vinmonopolet kom til Trysil

  Evaluering av hvilke følger etableringen av nytt vinmonopol har for forbruket av alkohol i et grensenært område med lange hjemmebrent-tradisjoner.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Isoleringsveilederen (Smittevern 9)

  Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 9. Tall om tobakk 1973-2003

  Tall om tobakk 1973-2003 gir en deskriptiv oversikt over nordmenns tobakksbruk basert på Sosial- og helsedirektoratets årlige tobakksbruksundersøkelser.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 10. Mediekampanje om røykfrie serveringssteder våren 2004

  På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har SIRUS evaluert kommunikasjonskampanjen som ble gjennomført for å forberede publikum og serveringsbransjen på endringene i Røykeloven 1. juni 2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Rusreformen

  Hovedvekten i rapporten er å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Drikkevann 2002 - Vannverksdata og vannanalyser for året 2001

  Rapporten er basert på data rapportert fra 1697 norske vannverk, som til sammen forsyner 89 % av befolkningen. Vannkvalitet, vannbehandling og vannkilder er noen av temaene som er omtalt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Lavflygingsaktivitet og friluftsopplevelser i fjellet

  Rapporten presenterer en studie som ble utført i Aurlandsdalen høsten 1999 av Folkehelsa og Miljøakustikk AS.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003

  Rapporten presenterer en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen i perioden 2000 til 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt (brosjyre)

  Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt, er faktabrosjyrer til bruk for leger i konsultasjon med småbarnsforeldre.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 16. Tilbud om hivtest til alle gravide (brosjyre)

  Brosjyren gir informasjon om hivtesten som tilbys alle gravide i forbindelse med svangerskapskontrollen.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 17. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. En veiledning

  Heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk undersøkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens §22.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 18. Drikkevann 2003 - Vannverksdata og vannanalyser for året 2002

  Vannverksregisteret er en nasjonal database med årlig innsamling av data fra rapporteringspliktige vannverk. Rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall fra vannverksregisteret basert på en datainnsaml

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Strategirapport nr. 17 2003: Nedre luftveisinfeksjoner

  Rapporten oppsummerer møtet og gir en sammenfatning av de enkelte innleggene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Forebygging og behandling av spiseforstyrrelser

  Denne rapporten baseres på seks systematiske oversikter og oppsummerer forskning om effekt av forebyggende og behandlende tiltak mot spiseforstyrrelser.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert